Dzisiaj jest: 22 Marzec 2018    |    IMIENINY MAJĄ: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

MASZ CIEKAWY TEMAT, ZDJĘCIE LUB FILM? ZADZWOŃ: 713 173 299 LUB NAPISZ: [email protected]

Odwiedza nas 1319 gości oraz 0 użytkowników.

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI I NARZĘDZI…

Data publikacji: 2017-09-01 13:33:26 Serwisujemy: narzędzia akumulatorowe, wiertarki, szlifierki, młotowiertarki, pilarki... Czytaj więcej

NOWY SKLEP MAGAZYN AUTO…

Data publikacji: 2017-09-07 20:47:07 Potrzebujesz części do swojego auta w niskich... Czytaj więcej

Brak obrazów do dodania do pokazu slajdów.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

burdzy 0Współpraca i partnerskie projekty to klucz do sukcesu samorządów – rozmowa ze starostą powiatu średzkiego Sebastianem Burdzy.

– Panie Starosto, na ostatniej sesji rady powiatu głosowano wniosek o odwołanie pana ze stanowiska starosty powiatu motywując to sytuacją w służbie zdrowia. Jak odnosi się pan do całej tej sytuacji?

Rzeczywiście po raz kolejny próbowano obarczyć mnie odpowiedzialnością za obecną sytuację w średzkiej służbie zdrowia. Głosowanie i poparcie radnych, w proporcji 11 do 5 za pozostawieniem mojej osoby jako starosty a także całego zarządu, dodało mi siły i utwierdziło w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Budujące było również poparcie ze strony samorządowców z Malczyc, Kostomłotów, Udanina, a także poparcie organizacji pozarządowych. Istotną rolę w ocenie wniosku o odwołanie starosty ma również stanowisko Komisji Rewizyjnej, które obnażyło braki merytoryczne złożonego wniosku.

– Po ogłoszeniu wyników przypomniał pan radnym i wszystkim obecnym na sali okoliczności oraz osoby podejmujące decyzję o zbyciu udziałów średzkiego szpitala. Wspomniał też, że będzie przypominał mieszkańcom kto wówczas współdecydował o losie szpitala.

Tak. Jak już wspomniałem próbuje się mnie obarczyć odpowiedzialnością za sprzedaż szpitala. Najgorsze jest to, że chcą to zrobić osoby, które w 2010 roku były za jego sprzedażą. Mam tutaj na myśli przede wszystkim radnego Wojewódkę, który pełnił wówczas funkcję wicestarosty i był odpowiedzialny między innymi za średzki szpital. To za sprawą rekomendacji pana Wojewódki stanowisko prezesa spółki powierzyliśmy Andrzejowi Oćwieji, człowiekowi wywodzącemu się z jego ugrupowania.

Nie chcę się teraz wybielać i uwalniać od odpowiedzialności za tamte decyzję, chcę jednak przybliżyć okoliczności i rolę osób zaangażowanych w sprzedaż udziałów spółki. Mieszkańcy nie są świadomi, że decyzje w powiecie podejmuje pięcioosobowy zarząd oraz siedemnastoosobowa rada i często myślą, że za wszystko odpowiada starosta. Chciałbym aby mieli świadomość, że Powiat to nie Gmina, w której decyzje podejmowane są jednoosobowo, a następnie są przedkładane radzie do akceptacji.

– Czyli decyzję o zbyciu udziałów średzkiego szpitala podjął cały zarząd?

Tak i ważne jest to, że decyzja ta została podjęta jednogłośnie przez zarząd i niemal jednogłośnie przez ówczesną radę powiatu, w tym radnych, którzy złożyli wniosek o odwołanie mnie.

Następstwem podpisania umowy zbycia udziałów w Średzkim Centrum Medycznym oraz podpisania umowy dzierżawy budynku była sprzedaż budynku szpitala w 2012 roku na rzecz PCZ-tu. Przypomnę tylko, że w 2012 roku wszyscy z zachwytem obserwowaliśmy zakres i ilość przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych a także dosprzętowienie szpitala i rozwój świadczonych usług. Nic nie wskazywało na to, że spółka, która zainwestowała tak duże pieniądze w nasz szpital za cztery lata przestanie świadczyć usługi. Mało tego, podpisana w 2010 roku umowa dzierżawy była tak skonstruowana, że w przypadku jej rozwiązania bylibyśmy zobowiązani do zwrotu kosztów prac remontowo-budowlanych, na co nas po prostu nie było stać.

– Mieszkańcy dopytują jakie są szanse aby żeby szpital w Środzie Śląskiej znów zaczął funkcjonować w pełnym zakresie?

Staliśmy się ofiarą przestępstwa gospodarczego zaplanowanego przez zarząd PCZ S.A. Obecnie trwa proces windykacji majątku, a my jesteśmy na liście wierzycieli i czynnie bierzemy udział w posiedzeniach rady wierzycieli. Proces ten jest jednak niezwykle skomplikowany i czasochłonny. Osobiście uważam, że szanse są i to duże. Niestety na dzień dzisiejszy jest zbyt wiele niewidomych żebyśmy mogli rozmawiać o konkretach.

Na pewno istotne znaczenie w reaktywacji szpitala w Środzie Śląskiej będzie miała ustawa o sieci szpitali, właśnie tworzona przez rząd i rządzącą partię. Jeżeli w tej ustawie nie zostanie ujęty nasz szpital to szanse na jego pełną działalność zostaną niemal przekreślone. Dlatego chciałbym zaapelować do radnych powiatu, zwłaszcza tych związanych z rządzącą partią, o zaangażowanie się w to, aby nasz szpital ujęto w projektowanej sieci. Właśnie na tym teraz powinni się skoncentrować samorządowcy z naszego regionu, zwłaszcza ci mający możliwości i kontakty partyjne. Los naszego szpitala, w dużej mierze, będzie zależał nie od polityki lokalnej, lecz krajowej!

Wnioskami o odwołanie starosty nie przywrócimy szpitala w Środzie Śląskiej, lecz współpracą i wspólnymi działaniami, czego oczekują od nas mieszkańcy. Mam tutaj na myśli również włodarzy gmin powiatu, bez których woli współpracy i zaangażowania finansowego reaktywacja średzkiego szpitala będzie naprawdę trudna.

– Kwestię szpitala mamy wyjaśnioną. Za 1,5 roku czekają nas wybory samorządowe. Jakie cele stawia przed sobą starosta i zarząd powiatu na ten okres?

Jestem starostą już ponad dziesięć lat i przez wszystkie te lata realizowałem strategię ukierunkowaną na współpracę z lokalnymi samorządami oraz wspólne działania na rzecz mieszkańców. To był mój kierunek priorytetowy. Przykładem tego mogą być inwestycje drogowe, jakie od lat realizujemy w partnerstwie z gminami. Prawda jest taka, że bez wsparcie finansowego ze strony samorządów gminnych, nie moglibyśmy realizować inwestycji w takiej ilości i rozmiarach jak obecnie.

W tym roku planujemy uruchomić program rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej, na wzór programu realizowanego przez marszałka województwa. Dzięki niemu gminy będą wskazywać jakie inwestycje są dla nich priorytetowe i jaki udział finansowy mogą zadeklarować. Za co otrzymają stosowną ilość punktów i w związku z nią nasze dofinansowanie. Jeżeli mowa o inwestycjach to w tym roku będzie ich naprawdę wiele. Najważniejsze z nich to: termomodernizacja budynku starostwa powiatowego, przebudowa drogi Rakoszyce - Cesarzowice ze ścieżką rowerową Kulin - Rakoszyce, przebudowa drogi Szymanów - Zawadka. Niedawno złożyliśmy wnioski na budowę ścieżek rowerowych Ciechów - Cesarzowice oraz Kostomłoty - Zabłoto oraz Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej, które ma się mieścić w starej sali sportowej przy ul. Wrocławskiej 12. Planujemy też aplikować o środki na budowę ścieżki rowerowej Cesarzowice - Kulin w ramach działania LEADER zarządzanego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. W partnerstwie z gminami powiatu przygotowujemy też wniosek na e-usługi.

– A jak wygląda współpraca powiatu z gminami?

Jako Powiat staramy się być otwarci na współpracę na wszystkich możliwych płaszczyznach. Przykładem tego są wspólnie składane wnioski o dofinansowanie. Mając samorządy gminne lub ich jednostki za partnerów nasze projekty maja większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Tak było przy wniosku na ścieżki rowerowe Ciechów – Cesarzowice i Kostomłoty - Zabłoto gdzie partnerami z zadeklarowanym udziałem finansowym zostały gmina Środa Śląska i gmina Kostomłoty, a zwykłymi LGD Szlakiem Granitu i LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Partnerskim projektem jest również wspomniane już Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej. Prawie wszystkie gminne ośrodki kultury z powiatu średzkiego zadeklarowały chęć partnerstwa. Jedynym, który odmówił nam współpracy był Dom Kultury w Środzie Śląskiej.

Również my, jako powiat, a także nasze jednostki organizacyjne przede wszystkim muzeum, z chęcią przyjmujemy zaproszenia do partnerstwa. Tak było w przypadku projektów na rewitalizację rynku dolnego oraz utworzenie Centrum NGO w naszym mieście. I tutaj chciałbym zdementować pogłoski o rzekomych utrudnieniach Powiatu względem niektórych samorządów. Jeżeli jest to możliwe zawsze pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. Przykładem tego może być pozwolenie na budowę dla Centrum NGO w Środzie Śląskiej, które znacznie zwiększyło szanse tego projektu w staraniach o dofinansowanie.

– W jednym z wywiadów burmistrz Środy Śląskiej określił współpracę z Powiatem mianem pragmatycznej. Na czym ta pragmatyczność może polegać?

Myślę, że burmistrz Ruciński może najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jest autorem takiego stwierdzenia. Ja mogę powiedzieć, że władze Powiatu doceniają każdą formę współpracy z naszymi gminami. Mało tego, dążą do niej, bo to służy interesom mieszkańców!  

Jeżeli mówimy o współpracy z gminą Środa Śląska to, w mojej ocenie, jest ona mało przejrzysta i wykorzystywana politycznie. Gdy gmina podpisuje partnerstwo, w którym zobowiązuje się przekazać na zadanie określoną kwotę, a później chce się z takiego zobowiązania wycofać, bo dana kwota przekroczyła 50% udziału to nie jest złośliwość Powiatu. Gdy gminna jednostka organizacyjna jaką jest dom kultury odmawia partnerstwa przy realizacji projektu z zakresu kultury to również nie ma w tym winny Powiatu.

Proszę pamiętać, że współpracę i partnerstwo buduje się na wzajemnym zaufaniu i przejrzystości, a w tym przypadku tego zaufania nie ma i wynika to nie z naszych działań, lecz ruchów osób zarządzających ratuszem. Zaufania nie buduje się wykorzystując decyzje budowlane w celu usprawiedliwienia budowy kominów stałopalnych, zaufania nie buduje się utrudniając wpisane powiatowej inwestycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wreszcie zaufania nie buduje się lobbując za odwołaniem starosty i zarządu powiatu.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie i wsparcie ze strony samorządów, instytucji kultury i innych podmiotów to osoby, które o tym decydują muszą zdawać sobie sprawę, że nie robią tego dla mnie czy radnych powiatowych, lecz robią to dla mieszkańców swojej gminy i całego powiatu! Nie mogą robić tego dla swoich korzyści politycznych!  

Doskonale wiem jak ważna jest przejrzystość i transparentność w lokalnej polityce. Po dziesięciu latach „starostowania” mogę z czystym sumieniem potwierdzić prawdziwość powiedzenia „zgoda buduje niezgoda rujnuje”. Chciałbym też zapewnić wszystkich, że pomimo różnych trudności nasz urząd jest instytucją otwartą na współpracę, a wręcz uzależnioną od niej zwłaszcza ze strony bardziej majętnych samorządów. Działając razem możemy osiągnąć dwa razy więcej i tego właśnie oczekują od nas mieszkańcy, będący też naszymi wyborcy.

(rfp), fot. wk

Dodaj komentarz

Wulgaryzmy - to wyrazy lub wyrażenia, będące dosadnym, ordynarnym określeniem zjawisk, które można nazwać, używając słów neutralnych stylistycznie. Nie są konieczne aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia czy poglądy!

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Przypadki łamania prawa mogą być zgłaszane właściwym służbom.

Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Komentarze naruszające regulamin mogą być usuwane. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.


Kod antyspamowy
Odśwież

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze komentarze

 • Eukaliptis
  Co za źenada, w tej tylko narkotyki i narkotyki :-x Pozdrawiam cieplutko Panią Janinę :cry:

  Czytaj więcej...

   
 • maria
  Co to za tytuł. Przecież , co wynika również z tekstu tytuł otrzymało 5 osób

  Czytaj więcej...

   
 • Klaudia
  hahahah czy pisząc to wgl się zastanowiłeś? Sala w Domu Kultury jest dobrze klimatyzowana, szczególnie ...

  Czytaj więcej...

   
 • Klaudia
  Co tu dużo się zastanawiac ? We trzy poszły za winkiel coś "zajarac" albo "zażyc" i tyle. Czego dzisiaj ...

  Czytaj więcej...

   
 • Kamila
  Rozumiem zaniepokojenie rodziców, ale chyba trochę na siłę próbują doszukiwac się nieprawidłowości w ...

  Czytaj więcej...

   
 • Detektyw
  Średzka Logika - Dziewczynki zemdlały bo było duszno na sali i do tego doszedł stres - kolejna zemdlała ...

  Czytaj więcej...

   
 • Megan
  Janina, zajmij się czymś innym, nie nakręcaj się.

  Czytaj więcej...

   
 • K2-7500
  Ty przeczytałaś co napisałaś ? Żenada

  Czytaj więcej...

   
 • echo 1
  załosne ,zeby takie wypociny tu pisac. Współczuję takiego myślenia i podejscia do życia. Wesołych ...

  Czytaj więcej...

   
 • nika
  Uważam, że sala w DK ma bardzo dobrą klimatyzację

  Czytaj więcej...

Polecane filmy

MOJE miasto Środa Śląska

Facebook Box

Google plus Box