Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

cesarzowice 00Od kilku lat w Cesarzowicach trwały prace związane z renowacją kościoła i okalającego go muru. Teraz mieszkańcy z dumą patrzą na świątynię, tym bardziej, że w przywróceniu jej świetności mieli znaczny udział.

- Najpierw remontowany był dach. Później od 2013 roku wnętrze kościoła i elewacja. Trwało to dwa lata - mówi radny Rady Miejskiej Stanisław Rajczakowki, inicjator przedsięwzięcia. - Renowacja muru z kolei trwała od 2016 roku - dodaje.

29 października w kościele św. Marcina w Cesarzowicach, tuż po mszy św., odbyła się uroczystość, podczas której dziękowano za renowację muru i budowę ścieżki procesyjnej. A było za co, bo jak wspomina radny Rajczkaowski - nie było to łatwe zadnie, mnóstwo załatwiania wszelkich decyzji i pozwoleń w urzędach, pracy "papierkowej" i duży koszt.

Przez dwa lata pozyskiwano środki na ten cel. Gmina Środa Śląska przekazała w sumie 167.000 zł, Urząd Marszałkowski 25.000 zł, a mieszkańcy (razem z funduszem sołeckim) 72.672 zł (w sumie 264.672 zł). - Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania, władzom gminy, wykonawcom i mieszkańcom za pomoc oraz wsparcie - dziękował S. Rajczakowski.

Wspólne spotkanie było także okazją do specjalnych wyróżnień, które w imieniu mieszkańców przekazali radny Stanisław Rajczakowski i ks. proboszcz Paweł Stypa, a otrzymali je: burmistrz Środy Śl. Adam Ruciński, skarbnik gminy Elżbieta Czarnota, architekt - inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego Józef Cempa, kosztorysant Janusz Szkolnicki, właściciel firmy Citobud Piotr Leszczyński, właściciel Kopalni Łupka w Jenkwie Mirosław Hołdys i przedsiębiorca Rafał Czechowicz, który bezpłatnie użyczał sprzętu budowlanego i przekazał m.in. piasek i łupek. - Było to bardzo znaczące wsparcie, które pozwoliło na obniżenie kosztów inwestycji - podkreśla radny Rajczakowski.

Uroczystość uświetnił koncert i prezentacja multimedialna przygotowana przez mieszkańców.

Na zakończenie ks. Mieczysław Jaszczyszyn dokonał poświęcenia muru i ścieżki procesyjnej.

Kilka słów o murze

Przykościelny mur o charakterze obronnym ma długość blisko 185 metrów. Powstał prawdopodobnie po wybudowaniu kościoła w czasie wojen husyckich (I poł. XV w.), a najpóźniej w czasie wojen trzydziestoletnich (I poł. XVII). Pierwotne jego walory obronne zostały częściowo zatarte - zlikwidowane zostały cylindryczne bastejki, zamurowana została wąska furta, rozebrano fragment narożnika, część strzelnic została prowizorycznie zamurowana. Obecny główny wjazd i wejście od zachodu zostało znacznie poszerzone i ujęte ceglanymi słupami. Mur, podobnie jak masyw kościoła, wzniesiony został z kamienia łupanego pozyskanego z pobliskich urobisk w Jenkowie.

W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków zrekonstruowano mur i wspomniany otwór wejściowy z odtworzeniem zabruku w podejściu z zewnątrz. Od wewnątrz wykonano rozłożyste schody.

- W wyniku podjętych starań i działań inwestorskich, z dużym zaangażowaniem miejscowej społeczności, uzyskano radykalną poprawę stanu technicznego muru. Przywrócono mu estetykę i walory zabytkowe trwale wpisujące się w kulturowy krajobraz Cesarzowic - spuentował inwestycję inspektor Józef Cempa.

(red) fot. ak, gz

IMG 7344

IMG 7345

IMG 7347

IMG 7352

IMG 7354

IMG 7367

IMG 7377

IMG 7388

IMG 7384

IMG 7406

IMG 7423

IMG 7428

IMG 7437

IMG 7452

IMG 7460

IMG 7488

IMG 7465

IMG 7514

IMG 7534

IMG 7556

IMG 7560

DJI 0065

DJI 0051

DJI 0059

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ