ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY UDANIN JEDNOGŁOŚNE

olkiewicz23 kwietnia, br. odbyła się czterdziesta piąta w tej kadencji sesja Rady Gminy Udanin, na której radni zebrali się, aby udzielić absolutorium wójtowi gminy Udanin Teresie Olkiewicz.

 

Aby do tego doszło, konieczna jest bezwzględna większość głosów. W tym przypadku nie stanowiło to problemu – radni byli jednomyślni podczas głosowania.

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium stwierdzającego, że wójt wykonując budżet kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rada gminy jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Udanin za rok 2017, tym samym jednogłośnie udzieliła wójtowi Teresie Olkiewicz absolutorium.

Z tej okazji przewodniczący rady Janusz Strzelecki wręczył bukiet kwiatów na ręce pani wójt, która podziękowała wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę oraz zaznaczyła, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki współpracy radnych i wójta.

Podczas sesji rada gminy Udanin szczególnie podziękowała za wieloletnią pracę na rzecz społeczności gminy panu Józefowi Janiakowi, który z rąk przewodniczącego rady oraz radnej Moniki Piechowicz otrzymał upominek oraz bukiet kwiatów.

(gu) fot. ug

olkiewicz 3

olkiewicz 1

olkiewicz

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację