×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 147.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – BIOASEKURACJA GOSPODARSTW

pobraneOd 28 lutego 2018 roku obowiązują na terenie całego kraju przepisy dotyczące bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie (rozporządzenie MRiRW z dn. 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, Dz.U. 2018 poz. 360).

 

W związku z powyższym powiatowi lekarze weterynarii zostali zobligowani przez Głównego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia kontroli wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie pod kątem sprawdzenia spełniania wymagań ww. rozporządzenia. Kontrole te rozpoczną się w kwietniu 2018 roku. Nakazy i zakazy ujęte w rozporządzeniu obejmują każdego posiadacza świń, tj. także osoby utrzymujące zwierzęta na użytek własny.

Gospodarstwa, które na dzień kontroli nie spełnią wymagań rozporządzenia będą mieć czas na dostosowanie się, natomiast hodowcy, którzy tego nie zrobią otrzymają decyzję zakazującą dalsze utrzymywanie świń.

Przepisy ww. rozporządzenia nakazują:

- Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

- Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

- Zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

- Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

- Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

- Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

- Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

- Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

- Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

- Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

- Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywanie świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Oraz zakazują:

- Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

- Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

(mpr/red), Fot. zdj. ilustracyjne

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację