JAK PRZEBIEGAŁA KWIETNIOWA SESJA RADY GMINY MALCZYCE?

sesja malczyceCo powinni wiedzieć mieszkańcy? O tym mówi wójt, Piotr Frankowski.

 

 

 

 

 


1. Rozwój Gminy celowo zatrzymany?

Pod obrady Rady Gminy Malczyce Wójt przedstawił projekt uchwały inicjujący prace dotyczące aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prace, które miałyby rozpocząć się jeszcze w tym roku. Radni jednak odrzucili tak ważny projekt.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wstępnie określa zasady polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi wskazówkę dla każdego, kto planuje inwestycję na danym terenie.

Obecnie trwają prace nad ukończeniem planu zagospodarowania przestrzennego, który oparty zostanie na studium uchwalonym w 2008 roku, czyli na dokumencie , który ma już 10 lat. Na jego podstawie Gmina Malczyce ma się teraz rozwijać, ale czy realia sprzed 10 lat odpowiadają realiom współczesnej rzeczywistości gospodarczej? Jak Gmina Malczyce ma dogonić taką gminę jak Miękinia i stworzyć ofertę inwestycyjną na miarę obecnych potrzeb, wówczas gdy większa część Rady Gminy nie chce zgodzić się na proponowane przez Urząd Gminy zmiany? Jak Malczyce mają rozwijać się gospodarczo, kiedy nie posiadają wyznaczonych specjalnych obszarów inwestycyjnych, które właśnie mogłyby znaleźć się w nowym studium? Od 2008 roku wnioski składane na przekształcenia nie są przez Gminę Malczyce realizowane, jak to wytłumaczyć mieszkańcom? - wójt Piotr Frankowski

2. Nie będzie Dino w Mazurowicach.

Na sesję wójt gminy przygotował również projekt uchwały wyrażający zgodę Rady Gminy na sprzedaż działki przy DK 94 w miejscowości Mazurowice, gdzie obecnie znajduje się stary budynek sklepu GS i świetlica. Działką zainteresowana była sieć sklepów DINO. Jednak ten projekt uchwały został wycofany z porządku obrad na wniosek radnego i sołtysa wsi Mazurowic Stanisława Waszkowicza.

W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że Rada Sołecka Mazurowic ma zastrzeżenia co do sprzedaży tej działki. Za pośrednictwem pracownika UG zaproponowałem wtedy, radnemu spotkanie z przedstawicielami rady podczas którego byłaby możliwość wspólnej rozmowy. Spotkanie miało odbyć się między 20 a 23 kwietnia w godzinach dogodnych dla mieszkańców. Otrzymałem jednak informację, że członkowie Rady Sołeckiej Mazurowic spotkają się sami, a ustalenia i ich stanowisko Radny Stanisław Waszkowicz osobiście mi przekaże. Z wniosku rady wynikało, że nie zgadzają się na sprzedaż działki w całości. Niestety przedstawiciele DINO zadeklarowali, że są zainteresowani zakupem, ale całej działki. W związku z tym radny podczas sesji zawnioskował o wycofanie uchwały o wyrażeniu zgody na jej sprzedaż. Co dalej? Brak podjętej uchwały oznacza, że gmina nie przystąpi do sprzedaży, co obecnie będzie skutkować brak środków na budowę nowej świetlicy wiejskiej w Mazurowicach. Prawdopodobnie nie będzie też DINO w Mazurowicach. Sytuacja w Mazurowicach pozostaje bez zmian. Tylko czy o to nam chodziło, aby wszystko zostało po staremu? – wójt Piotr Frankowski

3. Sytuacja w przychodni SPZOZ Malczyce

Jednym z punktów podczas sesji, było również przedstawienie przez wójta aktualnej sytuacji w SPZOZ .Wójt przedstawił radnym raport pokontrolny NFZ dotyczący przeprowadzonej kontroli, która była przeprowadzona na zgłoszenie byłej kierownik Moniki Lejczak.

Rozgorzała też dyskusja na temat powołania komisji konkursowej, której nie chciała wcześniej powołać Rada Gminy na sesji w dniu 27 marca 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy objaśnił, że Radni chcieli to zrobić, ale dwa dni później, tylko, że wójt nie zwlekając wprowadził już zarządzenie.

Jak wygląda sytuacja? Przychodnia funkcjonuje teraz pod kierownictwem koordynatora pełniącego obowiązki kierownika, funkcja koordynatora została powołana do momentu wyboru nowych władz SPZOZ. Dodam, że w trakcie kontroli NFZ zostały wykryte uchybienia w zarządzaniu ośrodkiem pod kierownictwem pani Moniki Lejczak.

Niestety znów jestem zmartwiony postawą niektórych osób, które z premedytacją szkodzą interesom SPZOZ, a tym samym pacjentom, gdyż wpłynęła po raz kolejny skarga do Wojewody, wskazująca, że wójt gminy niesłusznie dokonał powołania komisji konkursowej. Nie rozumiem takiej postawy, obecnie SPZOZ potrzebuje spokoju i przywrócenia sprawnego zarządzania. Prosiłem Radę Gminy już na wcześniejszej sesji, aby powołała komisję konkursową. Rada tego nie uczyniła, więc jako wójt podjąłem decyzję, aby jak najszybciej przywrócić sprawne funkcjonowanie placówki i w trybie pilnym powołałem komisję. Orzeczenia Sądu są różne, co do kompetencji powoływania takich komisji, natomiast nie mogłem jako organ odpowiedzialny pozwolić na to, aby wstrzymywać tak pilne działania. Stwierdzenie, że rada chciała to zrobić 2 dni później jest dla mnie nie do przyjęcia, bo przy takich decyzjach niezwłoczność jest najważniejsza.

Zaskoczyło mnie również stwierdzenie radnej Marioli Kądzieli, kiedy pod wpływem informacji, które odczytałem z protokołu kontroli NFZ, stwierdziła że już od dwóch lat sygnalizowała, że SPZOZ pod kierownictwem pani kierownik Moniki Lejczak funkcjonuje źle, jest to zaprzeczenie swojego wcześniejszego postępowania, ponieważ klika tygodni wcześniej po mojej decyzji
o zwolnieniu pani kierownik, radna stanęła po stronie pani Moniki Lejczak -
wójt Piotr Frankowski.

Piotr Frankowski
wójt gminy Malczyce
fot. wk (archiwum)

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację