NA SESJI RADY POWIATU O POMOCY SPOŁECZNEJ

sesja rp 029 marca po raz 44. obradowała Rada Powiatu w Środzie Śląskiej. Tematem przewodnim posiedzenia była pomoc społeczna.

 

Obrady rozpoczęły się od prezentacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Łęgów Odrzańskich” oraz możliwości pozyskiwania środków z programu LEADER. Informacje te przedstawił prezes stowarzyszenia Rafał Plezia. Odpowiedział też na pytania radnych.

Kolejnym punktem sesji były sprawozdania starosty z wykonania uchwał rady oraz działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami. Jedyne pytanie dotyczyło powodów zmian w regulaminie organizacyjnym starostwa. Starosta wyjaśnił, że zmiana dotyczy przeniesienia zadania: przechowywanie i usuwanie pojazdów w trybie art. 130a prawa o ruchu drogowym, z wydziału komunikacji do Wydziału Mienia i Dróg. W związku z wcześniejszą prezentacją na komisjach stałych rady radni nie mieli pytań do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz oceny zasobów pomocy społecznej.

Nikt z obecnych nie zabrał głosu w punkcie „15 minut dla wyborców”. Na sesji przyjęto cztery uchwały, w sprawie:

- zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym,

- określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2018-2020,

- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2018.

Na sesji nie złożono żadnych interpelacji i zapytań. Odnośnie wniosków i oświadczeń radny Wojewódka ponowił swój wniosek dotyczący przebudowy skrzyżowania na drodze do Ciechowa. W sprawach różnych przewodniczący rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych oraz terminach kolejnych komisji i sesji. Radnym i gościom złożył też świąteczne życzenia.

(rfp) fot. ers

sesja rp

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację