NABÓR WNIOSKÓW MIESZKANIOWYCH

9a57f54d27fd444e2cf20f1adbafa236 XLUrząd Miejski w Środzie Śląskiej, Wydział Spraw Lokalowych przypomina osobom, które chcą się starać się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów gminy Środa Śląska, iż w terminie do 15 maja 2018 r. należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy Środa Śląska wraz z wymaganymi dokumentami.

 

W terminie do dnia 30 maja 2018 r. zostanie sporządzony projekt listy osób zakwalifikowanych do wskazania lokalu mieszkalnego. Projekt zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej w tut. wydziale na okres 14 dni. W tym terminie burmistrz przyjmuje od wnioskodawców pisemne zastrzeżenia do projektu listy.

Dla wniosków złożonych po 15 maja ale nie później niż do 15 listopada 2018 r. sporządzony będzie projekt listy osób zakwalifikowanych do wskazania lokalu mieszkalnego w terminie do 30 listopada 2018 r. Projekt listy zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej w tut. wydziale na okres 14 dni. W tym terminie burmistrz przyjmuje pisemne zastrzeżenia do projektu listy.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wskazania lokali mieszkalnych będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca roku następnego.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXVIII/313/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXVI/280/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Środa Ślaska (tutaj)

Wniosek do pobrania (tutaj)

(um) fot. mpr

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację