ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WILKOWIE ŚREDZKIM

wfosW Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wójt gminy Kostomłoty podpisał umowę  pożyczki dla zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wilków Średzki”.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.242.526,00 zł. Na realizację zadania WFOŚiGW przyznał pożyczkę w wysokości 2.636.200,00 zł., tj. 100% kosztów kwalifikowalnych, oprocentowanie jest stałe i wynosi 2.75% w skali roku.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Funduszu, zaciągnięta pożyczka może być częściowo umorzona, przy czym umorzona kwota musi zostać przeznaczona na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Aktualnie SUW Wilków Średzki zapewnia dostawę  wody pitnej do dziewięciu miejscowości,  tj.: Wilków Średzki, Świdnica Polska, Sikorzyce, Czechy, Wnorów, Chmielów, Lisowice, Sobkowice, Samsonowice. Dodatkowo jest źródłem awaryjnego zasilania w wodę pitną dla większej części gminy od strony południowej i zachodniej. Przedmiotowa inwestycja wymaga szybkiej realizacji ze względu na fakt, że jakość wody dostarczanej przez Stację odbiega znacznie  od  wymogów określonych  w przepisach prawa. Wyniki badań prób wody w SUW Wilków Średzki, wykonane w 2017 roku niejednokrotne wykazywały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

Woda w studniach charakteryzowała się lekko zasadowym odczynem, podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Jednocześnie aparatura stacji nie jest dostosowana do dużych poborów wody. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 23 lutego br. podpisana została umowa z wykonawcą rozbudowy SUW - firmą HYDRO-MARKO z Jarocina. 

Zakresem inwestycji jest:

- budowa nowego kontenerowego budynku technologicznego SUW,

- rozbiórka istniejących stalowych zbiorników wody czystej,

- budowa dwukomorowego żelbetowego zbiornika wody czystej o pojemności czynnej V=320m³,

- budowa bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych,

- budowa dodatkowego przepływowego odstojnika popłuczyn,

- wymiana obudów studni wraz z orurowaniem i pompami,

- budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kabli elektrycznych i sterowniczych w rejonie zagospodarowania SUW oraz łączących SUW z ujęciem wody,

- awaryjne zasilanie elektryczne SUW agregatem prądotwórczym,

- budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz dróg wewnętrznych na terenie zagospodarowania stacji oraz ujęcia.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2018r. Stacja po rozbudowie będzie posiadała zwiększoną wydajność do 666 m³/d. Praca SUW będzie w pełni automatyczna.

Celem projektu jest zapewnienie dostawy wody pitnej o odpowiedniej jakości  1180 mieszkańcom wsi obsługiwanych przez stację, stworzenie awaryjnego źródła zasilania w wodę pitną dla części gminy oraz zwiększenie skuteczności procesu technologicznego oczyszczania wody. Projekt przyczyni się do polepszenia jakości wody oraz poprawy zdrowia i standardu życia ludzi.

(gk) fot. WFOŚiGW

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację