WIĘCEJ ŚRODKÓW DLA KREATYWNYCH W GMINIE MALCZYCE

money 1386324 960 720W maju br. rozstrzygnięty został konkurs grantowy „Kreatywni w Gminie Malczyce” – rok 2018. Organizacje, kluby sportowe i rady sołeckie złożyły w sumie 14 wniosków, spośród których 13 ocenionych zostało pozytywnie.

 

W ramach zaplanowanych w budżecie gminy Malczyce na 2018 rok środków w wysokości 70 tys zł (na modernizację obiektów sportowych – 50 tys zł; pozostałe projekty – 20 tys zł) początkowo dofinansowanie przyznano na realizację 7 projektów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 33 tys zł (15 tys zł – obiekty sportowe, ponad 18 tys zł – pozostałe projekty). Projekty, na które nie wystarczyło środków umieszczone zostały na liście rezerwowej.

Z uwagi na fakt, że w  tegorocznym naborze nie została w pełni rozdysponowana część środków z przeznaczeniem na modernizacje obiektów sportowych, wójt gminy Malczyce wystąpił z wnioskiem do rady gminy o przesunięcie niewykorzystanej kwoty z obiektów sportowych na realizację pozostałych zadań, tak aby te propozycje kreatywnych, które znalazły się na liście rezerwowej również otrzymały wsparcie.

Dzięki podjętej w tym zakresie uchwale budżetowej i zwiększeniu zaplanowanej kwoty wszyscy wnioskodawcy otrzymają w 2018 roku wsparcie. Dofinansowanie przyznane zostało na realizację 13 projektów na łączną kwotę ponad 60 tys. zł. Obecnie trwa procedura podpisywania umów. Trzy spośród projektów dotyczą modernizacji obiektów sportowych, pozostałe są bardzo zróżnicowane i dotyczą m.in. zagospodarowania terenu w obrębie poszczególnych sołectw, budowy, modernizacji lub adaptacji obiektów, czy działań ekologicznych i edukacyjnych. Niecierpliwie czekamy na efekty.

Poniżej prezentujmy listę wszystkich projektów, które zostaną dofinansowane przez gminę Malczyce w 2018 roku.

Lista projektów – więcej załącznik

(gmal) fot.px / ug

logo kreatywni

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację