WÓJT GMINY MALCZYCE OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM

sesja malczyceNa wczorajszej sesji Rady Gminy Malczyce wójt otrzymał absolutorium za 2017 rok. Rada zatwierdziła również sprawozdanie finansowe, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Sprawozdanie podsumowało wszystkie zadania realizowane ustawowo przez gminę, czyli utrzymanie oświaty, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, kultura i sport, bieżąca obsługa administracyjna i podatkowa ludności, a także zaangażowanie inwestycyjne.

Najwięcej środków gmina przeznacza na oświatę i wychowanie. W ubiegłym roku wydatki na ten cel wyniosły 6,1 mln zł a tytułem subwencji oświatowej i dotacji na przedszkola Gmina otrzymała tylko 4 mln zł.

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamknął się nadwyżką w kwocie 6.058.161 zł przy planowanym deficycie 3.439.325 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 27 mln zł i wydatki w kwocie 21 mln zł. Taki rezultat to skutek dobrej realizacji dochodów z tytułu udziałów w PIT, oszczędnej realizacji wydatków, wpływów ze sprzedaży portu oraz przesunięcia płatności za inwestycje na rok 2018.

Miniony rok należał do udanych. Osiągnięto nadwyżkę budżetową, nastąpiła poprawa finansów gminy, zrealizowano lub rozpoczęto realizację większości planowanych zadań. Gmina wykonała szereg prac przygotowawczych i projektowych pod przyszłe inwestycje
i złożyła wnioski o ich dofinansowanie. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

- Tworzenie i realizacja budżetu gminy na rzecz mieszkańców jest udziałem wielu osób, które starają się jak najlepiej wykonywać powierzone im zadania – podsumował wójt Piotr Frankowski. - Dziękuję wszystkim współpracownikom za trud codziennej pracy, za zaangażowanie i osobiste poświęcenie, jakie bardzo często jest nieodzowne w tej trudnej pracy na rzecz naszych mieszkańców. Pragnę też serdecznie podziękować radnym za udzielenie mi absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. Wiem, że niczego byśmy nie osiągnęli i niczego nie zbudowali bez ich przychylności i zaangażowania - dziękował wójt.

Gmina Malczyce fot. wk

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację