FELIETON POLITYCZNY CZYLI ŻYCIE BEZ POPITKI

W przededniu wyborów parlamentarnych kilka słów refleksji, które mimo woli rodzą się po wysłuchaniu czołowych polityków czołowych partii politycznych. Refleksji politycznej nie godzącej w żadne dobro któregokolwiek z nich.

Czytaj więcej...OPOZYCJA (felieton)

W poprzedniej kadencji Rady Powiatu do najbardziej aktywnych radnych należał Witold Rutkowski. To właśnie on zadał najwięcej pytań, złożył najwięcej interpelacji, a podczas obrad nie dawał się zbyć byle słowem.

Czytaj więcej...


„LEPSZA ŁATA NIŻ DZIURA” (felieton)

Mówi ludowe przysłowie, użyte w tytule, które odnoszę do unieważnienia wyborów na wójta w Malczycach. Decyzja sądu odnosi się do głosowania, a skarżący zarzucił rażącą niezgodność oddanych kart z ważnymi głosami, które malczycki elektorat wrzucił w dobrej wierze do urny.

Czytaj więcej...

POMIMO WSZYSTKO… (felieton)

Postanawiam bronić tych wszystkich, którzy w ostatnich wyborach zdobyli mandat społecznego zaufania. Nade wszystko z pieczołowitością przyglądać się będę tym radnym, którzy mają już za sobą nieskromne doświadczenie w pracy samorządowej.

Czytaj więcej...

WASI KANDYDACI (felieton)

Oto już za tydzień święto lokalnej demokracji. Kandydatów na mandat radnego do samorządów gminnych, jak też do rady powiatu jest bardzo dużo. Do tej ostatniej na jedno miejsce kilkunastu, a mandatów siedemnaście. W gminach po piętnaście mandatów i ilość podobna.

Czytaj więcej...

FARSA W 243 ODSŁONACH czyli o Konstytucji RP (felieton)

Tyle artykułów liczy ustawa zasadnicza, zwana powszechnie Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jest też pierwszym źródłem obowiązującego prawa przed umowami międzynarodowymi, ustawami i rozporządzeniami, a jej przepisy, jeśli tak stanowi, stosuje się bezpośrednio.

Czytaj więcej...