Wydrukuj tę stronę
„Średzianie! Dlaczego tak śmiecicie? Mieszkaniec o zaśmiecaniu miasta” – odpowiedź UM

„Średzianie! Dlaczego tak śmiecicie? Mieszkaniec o zaśmiecaniu miasta” – odpowiedź UM

14.05. 2020

W odniesieniu do publikacji z dnia 11 maja 2020 roku zamieszczonej w serwisie www.roland-gazeta.pl wyjaśniamy, że bardzo smutny jest obraz tak pięknego miejsca jakim jest teren wokół akwenu „Kajaki”, gdzie widzimy pozostawione obok pojemników na śmieci odpady.

Zrozumiałe jest oburzenie mieszkańców taka sytuacja powodująca problem musi zostać rozwiązany w sposób kompleksowy. Działania represyjne polegające na karaniu mandatami sprawców to czynność doraźna wpływająca na większą świadomość jednak stosowanie tylko represji nie spowoduje rozwiązania problemu na długo.

Chcąc być skutecznymi względem oczekiwania mieszkańców należałoby przy każdym koszu i każdej ławce wystawiać patrol Straży Miejskiej, co jak wiadomo nie jest możliwe. Problem polega na tym, że jesteśmy zbyt obojętni na takie zachowania. Warto zadać pytanie czy widząc osobę, która śmieci zwracamy jej uwagę? Czy widząc leżący papierek schylę się by go podnieść, czy przejdę obojętnie bo pewnie ktoś to posprząta? Kto pozostawia te wszystkie śmieci , na chodniku, trawie, ulicy czy placu zabaw? Czy to nie my wszyscy jesteśmy trochę odpowiedzialni za bałagan jaki mamy w naszej pięknej gminie?

Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej podejmie również działania naprawcze, polegające m. innymi na zwiększeniu ilości dostępnych koszy na śmieci, lub zwiększeniu pojemności istniejących. Straż Miejska z całą stanowczością będzie reagować na przejawy naruszania porządku publicznego i będziemy zawsze reagować na takie doniesienia mieszkańców. W rejonie parków i akwenu „Kajaki” zwiększymy częstotliwość kontroli.

Prosimy przy tej okazji o refleksję nad tytułem artykułu „Średzianie! Dlaczego tak śmiecicie? by nam wszystkim żyło się przyjemniej w coraz czystszych zakątkach naszego Miasta Skarbów o co musimy zadbać wspólnie.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej