Wydrukuj tę stronę
25. sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (na żywo)

25. sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (na żywo)

Cz, 29.10.2020 14:11

W sali widowiskowej Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej rozpoczęła się 25. sesja Rady Powiatu.W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców, pracowników starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, posiedzenie odbywa się bez udziału publiczności.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020 oraz analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w podległych placówkach.
 7. Funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2019-2020.
 8. „15 min. dla wyborców”.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju infrastruktury drogowej – Budowa chodników i zatok na terenie Powiatu Średzkiego”

- ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie średzkim.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.