Wydrukuj tę stronę
3 lata programu "Rodzina 500 +" - Dolny Śląsk

3 lata programu "Rodzina 500 +" - Dolny Śląsk

08.04. 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia dane dotyczące realizacji Programu "Rodzina 500 +" w regionie. Na Dolnym Śląsku w Programie uczestniczy ponad 157 tys. rodzin. Świadczeniem objętych jest niemal 230 tys. dzieci.

W sumie, od początku trwania Programu "Rodzina 500 +" do dolnośląskich rodzin trafiło już 4,2 mld zł. Udział dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego wśród wszystkich dzieci do 18. roku życia wynosi 46%.

Programem „Rodzina 500+” możliwe jest objęcie wszystkich dzieci do 18 r. życia – bez kryterium dochodowego. To największa zmiana zapowiedziana w Nowej Piątce. Program „Rodzina 500+” ma działać w nowej wersji od 1 lipca br.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Projekt zakłada również m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko.

Program „Rodzina 500+” to od początku jego trwania 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również na pierwsze dziecko. Od momentu uruchomienia programu „Rodzina 500+” kosztował on blisko 68 mld zł. Z programu korzysta dzisiaj 3,62 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18 (stan na koniec lutego 2019 r.). W praktyce jest to 6 tys. zł rocznie na dziecko. Świadczenie wychowawcze jest nieopodatkowane, nie są od niego odprowadzane również żadne składki. Oznacza to, że przysługuje ono w pełnej wysokości.

Terminy składania wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”:

Od 1 lipca – droga elektroniczna (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz PUE ZUS)

Od 1 sierpnia – droga tradycyjna (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową)

Świadczenie „500+” na nowych zasadach na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie”:

  • Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
  • Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku
  • Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

(mpr)