Wydrukuj tę stronę
Bezpieczna praca na wysokości

Bezpieczna praca na wysokości

18.09. 2020

Praca na wysokościach od zawsze wiązała się z dużym ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia.

Według Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej pracą na wysokościach jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na co najmniej 1,0 metr nad poziomem podłogi lub ziemi.[1] Praktycznie w każdym zawodzie mamy do czynienia z pracą, która wiąże się z wykonywaniem konkretnych działań np. na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, kominach, stropach, drabinach i na wielu innych podwyższeniach.  Z taką pracą spotykamy się również w gospodarstwie rolnym. Jest ona związana z obsługą maszyn rolniczych, np. ciągników, kombajnów czy agregatów, a także przy pracach polowych, które wymagają wchodzenia i schodzenia z przyczep, w celach załadunkowych i wyładunkowych. Ponadto w gospodarstwach rolnych znajdują się wszelkiego rodzaju pomieszczenia magazynowe, piwnice, strychy, stodoły i inne zabudowania gospodarcze.

Podczas pracy na wysokości należy zachować bardzo dużą ostrożność, ponieważ nasze bezpieczeństwo podczas wykonywania danej czynności zależy w większości od nas samych. Praca powinna być kontrolowana i nie wykonywana w chaosie, pod wpływem wzburzenia a także po zażyciu leków czy alkoholu, ponieważ to wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia bądź co gorsza – życia.

Drabina – najpopularniejsze narzędzie służące do pracy w gospodarstwie rolnym, ale także na co dzień w gospodarstwach domowych, zakładach pracy, etc. Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na to, na jakim gruncie jest stawiana ani jak jest zabezpieczona, by chronić nasze bezpieczeństwo. Dlatego więc, używana w gospodarstwie rolnym bezpieczna drabina, powinna być:

1) wykonana z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi minimum 0,3m;

2) z mocnymi szczeblami, przymocowanymi do podłużnic w odstępach nie większych niż 0,3m;

3) wyposażona w zabezpieczenie przed przechyleniem, odchylaniem do tyłu i poślizgiem: u góry – haki zaczepowe, u dołu – zakończenie gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża;

4) wyposażona dodatkowo w uchwyty służące do przytrzymywania się w czasie wchodzenia i schodzenia.

Nie zapominajmy, że zabezpieczenie drabiny zawsze powinno być dostosowane do rodzaju nawierzchni i wykonywanej czynności, co zwiększy bezpieczeństwo pracy na wysokości.

W dostaniu się do pomieszczeń gospodarczych wykorzystywane są także schody. Spotykamy się z nimi praktycznie wszędzie i nie zawsze pamiętamy o tym, jak niezabezpieczone stopnie schodów mogą stać się przyczyną upadku. Schody używane w gospodarstwie rolnym powinny być mocne i wykonane z antypoślizgowego materiału oraz wyposażone w poręcze, aby zwiększały poczucie bezpieczeństwa. Najbardziej bezpieczne są schody o kącie nachylenia 30 stopni, stopniach o wysokości 0,17m i głębokości około 0,29 m2.

Schody, które prowadzą do pomieszczeń gospodarczych, np. do pomieszczenia, gdzie znajdują się zebrane plony, powinny mieć zamontowaną barierkę zabezpieczającą wejścia na górne kondygnacje osób niepowołanych, a w szczególności dzieci. Wszelkie przechodzenie między pomieszczeniami znajdującymi się na różnych poziomach należy zabezpieczać środkami ochrony pracy, czyli sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości, odpowiednim do rodzaju i warunków wykonywanej pracy, np. szelki bezpieczeństwa czy buty.

Praca na wysokościach dotyczy również maszyn rolniczych, takich jak przyczepy czy kombajny. Powinny być one wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin. W przyczepach zawsze pamiętaj o sprawdzaniu sprawności podestów roboczych.

Podsumowując:

  • bezpieczeństwo pracy na wysokościach zależy tylko i wyłącznie od Ciebie;
  • zabezpieczenie drabiny powinno być dostosowane do rodzaju nawierzchni;
  • odpowiednio dobrana drabina zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości;
  • zadbaj o dobry stan poręczy i balustrad;
  • dbaj o bezpieczeństwo osób niepowołanych oraz dzieci poprzez montowanie barierek zabezpieczających wejście na górną kondygnację;
  • stosuj sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości;
  • do wchodzenia na przyczepy stosuj przeznaczone do tego podesty;
  • znajdujące się w obrębie podwórka miejsca stwarzające zagrożenie, zawsze odpowiednio zabezpieczaj.

Pamiętaj!

Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz!

                                                          PT KRUS W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Źródła:

- broszura KRUS „Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach wodnych”

-https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-w-sprawie-ogolnych-przepisow-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/

 

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.