Wydrukuj tę stronę
Bezpieczna przystań średzkich harcerzy

Bezpieczna przystań średzkich harcerzy

05.12. 2018

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu” –  tak ślubowali dumnie noszący harcerskie mundury młodzi ludzie, którzy chętnie niosą pomoc potrzebujących. Tym razem sami byli w potrzebie - brakowało im dogodnego miejsca na zbiórki.

 

Pomocna dłoń

Jak dotąd harcerze spotykali się w budynku przy ul. Białoskórniczej, a ich biuro znajdowało się przy ul. Kilińskiego. Burmistrz Środy Śląskiej - Adam Ruciński dostrzegając potrzebę pomocy zuchom i harcerzom w sprawie dogodnego miejsca zbiórek i samego hufca, zaproponował nową lokalizację. Mieści się ona w nowo wybudowanym budynku przy średzkim targowisku. Obiekt ten powstał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Pełni on bowiem od 17 listopada br. podwójne zadanie – zarówno biuro hufca, jak i samą harcówkę.

Bezpieczna przystań

Dzieci i młodzież zrzeszona w Związku Harcerstwa Polskiego otrzymała zapewnienie od włodarza, iż docelowo przewidziane jest dla nich miejsce w tworzonym przez Gminę Środa Śląska Centrum NGO, które ma zrzeszać wszystkie organizacje pozarządowe. Będzie to budynek przy ulicy Konstytucji 3 maja obok Stadionu Miejskiego.
Druhny i druhowie – czuwaj!

(um) / fot. Hufiec ZHP w Środzie Śląskiej