Wydrukuj tę stronę
Czy nowy znak w Szczepanowie faktycznie stanowi problem?

Czy nowy znak w Szczepanowie faktycznie stanowi problem?

11.01. 2019

Ograniczenie prędkości jazdy na drodze w Szczepanowie miało rozwiązać kłopoty związane z brawurową jazdą, jednak powstał kolejny problem...

 - (...) Jadąc samochodem spostrzegłem, że w Szczepanowie przy kościele, na początku ulicy Długiej zarządca umieścił znak B43 oznaczający wjazd do strefy ograniczonej prędkości do 30km/h. Jakkolwiek jest to działanie chwalebne, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo to zapomniano o jednym - w 99% wjazd do strefy oznacza, że znajdują się w niej wyłącznie skrzyżowania równorzędne. W wypadku Szczepanowa o tym zapomniano. Ulica Długa krzyżuje się z kilkoma innymi drogami, które do tej pory były podporządkowane. Obawiam się że część kierowców może wyjść z podobnego założenia i teraz z ulic podporządkowanych będą wyjeżdżać na zasadach ogólnych (pierwszeństwo z prawej strony), co może doprowadzić do stłuczek i wypadków, ponieważ każdy wjazd do strefy będzie interpretował na swój sposób. Uważam że zarządca powinien ustalić pierwszeństwo dla każdego skrzyżowania w strefie, bądź postawić znaki A-5 - pisze czytelnik.

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Urzędem Miejskim w Środzie Śląskiej. Jak się okazuje ulica Długa biegnąca niemalże przez całą wieś, powszechnie uznawana jest przez użytkowników za drogę główną, ponieważ jest częściej uczęszczaną, tym samym czyniąc z ulic przecinających ją, drogami podporządkowanymi. Jednak na żadnej z dróg wyjazdowych z prawej czy też lewej strony nie ma znaku A7 - ustąp pierwszeństwa oraz na ul. Długiej nie ma znaku D1, że jest ona z pierwszeństwem przejazdu. Więc na ul. Długiej obowiązywała i obowiązuje  zasada „prawej ręki” czyli skrzyżowania o drogach równorzędnych (nie dotyczy to dróg, które łączą się z ul. Długą o nawierzchni gruntowej, one są podporządkowane).

Postawienie znaku B43 oznaczającego wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę, nie zmienia pierwszeństwa na skrzyżowaniach i nie oznacza, że wszystkie skrzyżowania w strefie są równorzędnymi.

- Dla bezpieczeństwa oraz jednoznacznego interpretowania znaków przez kierowców, w miejscowości Szczepanów postawiony zostanie również znak D48 przy wjeździe do strefy informujący o braku pierwszeństwa na ul. Długiej  – informuje Andrzej Rędzio, inspektor w Wydziale Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

(kb) / fot. wk, zdj. ilustracyjne