Wydrukuj tę stronę
II etap północnej obwodnicy Środy Śląskiej

II etap północnej obwodnicy Środy Śląskiej

13.12. 2018

Na drugiej sesji nowej Rady Miejskiej 29 listopada radni zajęli się projektem uchwały zainicjowanym przez burmistrza Adama Rucińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-techniczno- ekonomicznej dla inwestycji pn. „Budowa północnej obwodnicy Środy Śląskiej – etap II”.

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały burmistrz uzasadniał potrzebę zajęcia się tym tematem. – Tak jak mówiłem na sesji inauguracyjnej jest kilka projektów kluczowych, które chcemy w tej kadencji zrealizować. Jednym z tych projektów jest północna obwodnica Środy Śląskiej, której I etap został wykonany w roku 2016 jest to ul. Przemysłowa która ciągnie się od drogi krajowej 94 do drogi na Święte od strony Komornik – sprecyzował Adam Ruciński. Z jednej strony dojazd do dużej podstrefy LSSE z drugiej skrót na Święte i Przedmoście oraz skrót do Szczepanowa, a także całej północnej części gminy.

– W II etapie chciałbym, żebyśmy wspólnie uruchomili procesy mające na celu zaprojektowanie, wykupienie terenów, podziały geodezyjne i wykonanie w perspektywie najpóźniej 2 lat tego właśnie odcinka obwodnicy północnej miasta tj. od ul. Kolejowej do ul. Sikorskiego – wskazał burmistrz. Na obu skrzyżowaniach przewidziane są ronda. Oprócz samych rond przewidziany jest mostek przez ciek wodny Średzka Woda

– Odniesiemy bardzo wiele korzyści jako kierowcy, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, część ruchu tranzytowego z północnej części gminy i stacji PKP zamiast przez ul. Malczycką, Legnicką i pl. Wolności pójdzie w kierunku ul. Sikorskiego koło Spółki Średzka Woda i dalej w kierunku Winnej Góry, gdzie docelowo wybudowany będzie nowy budynek szkoły podstawowej. Nie mówiąc już o zysku czasowym, kilometrowym czy ekonomicznym – argumentował Adam Ruciński.

Burmistrz zaproponował by niezwłocznie przystąpić do prac projektowych ze względu na konieczność podziałów gruntów niegminnych potrzebne będzie wykorzystanie procedury ZRID, czyli Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej. Przewidziana szerokość samej jezdni obwodnicy to 6,5 m. Dodatkowo zostanie zaprojektowana asfaltowa ścieżka pieszo rowerowa i nasadzenia drzew wzdłuż tego ścieżki i jezdni.

W wyniku głosowania radnych, przy 14 głosach za, uchwała została przyjęta. W najbliższych 2 tygodniach odbędą się procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia firmy projektowej i zlecenia tego zadania, tak aby cała dokumentacja projektowa była gotowa  w III kw. 2019.

(um)