Informacja Spółki Średzka Woda Sp. z o.o.

Informacja Spółki Średzka Woda Sp. z o.o.

09.10. 2019

Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o., w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi komentarzami w sprawie możliwości braku wody, który ma być spowodowany zapotrzebowaniem przemysłu, stanowczo zaprzecza i oświadcza, że Spółka posiada zasoby wody zabezpieczające potrzeby mieszkańców i przemysłu. Woda pobierana jest ze studni głębinowych, które w całości zapewniają zapotrzebowanie mieszkańców i przemysłu,  ponadto  Spółka dysponuje studniami rezerwowymi.

Kolejną bezpodstawną informacją jest spodziewany wzrost cen wody spowodowany zapotrzebowaniem powstającego zakładu przemysłowego. Zarząd Spółki wyjaśnia, że zwiększenie ilości sprzedawanej wody może ograniczyć  wzrost cen, ponieważ ponoszone koszty stałe obciążają większą ilość sprzedanych usług, co zmniejsza koszt jednostkowy uzdatnienia i przesłania 1 m3 wody. Ceny wody nie są dowolnie ustalane przez Spółkę, lecz podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzenie taryf zawierających ceny i stawki opłat poprzedzone jest analizą, weryfikacją i oceną wnioskowanych cen i stawek opłat. Aktualnie obowiązująca taryfa obejmuje okres do czerwca 2021 r. Taryfa jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.sredzkawoda.pl

Zarząd Spółki

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację