poniedziałek 09.12.2019

Imieniny: Wieslawa Leokadii

 
IV Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śl. (na żywo)

IV Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śl. (na żywo)

30.01. 2019

Jednym z punktów dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Środzie  Śląskiej jest rozpatrzenie wniosku Burmistrza ws. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Środa Śląska do programu Mieszkanie + w zakresie budowy mieszkań na wynajem.

 

Planowany porządek obrad:
1/ Otwarcie sesji.
2/ Ustalenie porządku obrad.
3/ Przyjęcie: protokołu nr I/18 z dnia 21 listopada 2018 r., protokołu nr II/18 z dnia 29 listopada 2018 r. z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
4/ Usprawiedliwienia radnych.
5/ Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
6/ Gratulacje dla Liderów projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
7/ Rozpatrzenie wniosku Burmistrza ws. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Środa Śląska do programu Mieszkanie + w zakresie budowy mieszkań na wynajem.
8/ „45 minut dla Samorządów”.
9/ Podjęcie uchwał.
10/ Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Środy Śląskiej o odwołanie Skarbnika Gminy Środa Śląska.
11/ Interpelacje i zapytania.
12/ Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za IV kwartał 2018 roku.
13/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
14/ Wolne wnioski i informacje.
15/ Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia

1/ Projekt uchwały nr 1/2019 – zmieniający uchwałę nr II/15/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
2/ Projekt uchwały nr 2/2019 – w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
3/ Projekt uchwały nr 3/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
4/ Projekt uchwały nr 4/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
5/ Projekt uchwały nr 5/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
6/ Projekt uchwały nr 6/2019 – zmieniający uchwałę Nr LIX/538/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce.
7/ Projekt uchwały nr 7/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska.
8/ Projekt uchwały nr 8/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryniczno.
9/ Projekt uchwały nr 9/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
10/ Projekt uchwały nr 10/2019 – w sprawie opinii dotyczącej wniosku Rady Gminy Miękinia o zmianę granic administracyjnych gminy Miękinia.
11/ Projekt uchwały nr 11/2019 – w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska”.
12/ Projekt uchwały nr 12/2019 – zmieniający uchwałę nr LIV/492/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Średzkiej Karty Mieszkańca.
13/ Projekt uchwały nr 13/2019 – zmieniający uchwałę nr LXVI/591/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Średzkiej Karty Dużej Rodziny.
14/ Projekt uchwały nr 15/2019 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zakupu biletów wstępu na basen w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej dla uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
15/ Projekt uchwały nr 16/2019 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
16/ Projekt uchwały nr 17/2019 – w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Środa Śląska.

Komentarzy (5)

This comment was minimized by the moderator on the site

Mam nadzieję, że praca CBA nie pjdzie na marne, bo 5 lat z tym burmistrzem nie da się wytrzymać.

This comment was minimized by the moderator on the site

Panie sołtysie tak trzymać i nie dać się zagadać. Burmistrz traktuje nas jak ludzi drugiej kategorii. A ta droga z kamyka to jakaś porażka. Panie burmistrzu proszę powiedzieć gdzie poza gminą Środa robi się coś takiego. Proszę ludziom nie mydlić oczu że taki wszędzie jest standard. Panie burmistrzu proszę zwrócić uwagę swojemu kierownikowi aby zachowywał się jak przystało na urzędnika. Jak sołtys grzecznie pyta należy udzielić odpowiedzi i...

Panie sołtysie tak trzymać i nie dać się zagadać. Burmistrz traktuje nas jak ludzi drugiej kategorii. A ta droga z kamyka to jakaś porażka. Panie burmistrzu proszę powiedzieć gdzie poza gminą Środa robi się coś takiego. Proszę ludziom nie mydlić oczu że taki wszędzie jest standard. Panie burmistrzu proszę zwrócić uwagę swojemu kierownikowi aby zachowywał się jak przystało na urzędnika. Jak sołtys grzecznie pyta należy udzielić odpowiedzi i powstrzymać się od durnych uwag. Panie kierowniku tymi lampami które ustawił Pan w polu to ja bym się nie chwalił bo nie ma czym.

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Specjalista od mydlenia oczu. Sołtys o chlebie, a burmistrz o Niebie. Jak była obietnica, to nie ma co mydlić oczu innymi inwestycjami. S

This comment was minimized by the moderator on the site

Nie odpowiada bo na niczym się nie zna i nic mu się nie chce. Burmistrz nie był zainteresowany budową obwodnicy i to cała prawda. A na spotkania jeździ tylko po to bo można się tam za darmo najeść.. Reszta to czcza gadanina i lekceważenie ludzi.

This comment was minimized by the moderator on the site

Co to za szopka? Przecież ten burmistrz nie odpowiada na pytania mieszkańców. A to, że przewodniczący nie pozwolił mieszkańcom zabrać głos, to już szczyt wszystkiego. Po co wy tam jesteście? Dla siebie?

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację