środa 11.12.2019

Imieniny: Damazego Waldemara

 
Jedyne takie w powiecie dofinansowanie dla Mieszkańców - w Gminie Malczyce

Jedyne takie w powiecie dofinansowanie dla Mieszkańców - w Gminie Malczyce

18.09. 2019

Jak już wspominaliśmy, w lipcu zamontowano pierwszą mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach projektu grantowego pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”. Instalacja ta działa, została podłączona do sieci dystrybucyjnej. 

W okresie wakacyjnym montaże ruszyły pełną parą tj. powstało ponad 15 nowych instalacji.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej. Projekt przewiduje budowę (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii. Instalowane panele służą do produkcji prądu na potrzeby własne gospodarstw domowych. Dofinansowanie do inwestycji jest na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4500,00 zł do 1 kW. 

- Bardzo się cieszę, że Mieszkańcy będą ponosić niższe koszty zakupu energii elektrycznej, wzrośnie ilość energii z OZE, a tym samym zmniejszona zostanie emisja gazów cieplarnianych w naszej małej gminie, co przyczyni się do poprawi jakości powietrza  - mówi Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Gmina Malczyce

„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”

logotyp rpo 2

Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe (zg. z art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS.03.01.00-02-0019/17.

Komentarzy (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

I jak oni te panele ustawili, koło lukarny? Przecież można było się odsunąć z tym panelem na skraju dachu. Firma ustawiona jako wykonawca to i wykonanie denne

This comment was minimized by the moderator on the site

Normalnie - obciachowo to wygląda

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację