Wydrukuj tę stronę
Kolejny strajk nauczycieli przed nami!

Kolejny strajk nauczycieli przed nami!

Cz, 03.10.2019 13:26
  •  

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował wczoraj, że 15 października br. nauczyciele zaczynają bezterminową akcję protestacyjną.Czy ponownie rodzice muszą obawiać się, co zrobić na czas protestu z dziećmi? Otóż nie, planowany strajk włoski będzie polegał na wykonywaniu tylko tych czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. Nie będą realizowane m.in. wycieczki szkolne, zajęcia pozalekcyjne oraz sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej szkoły.

- Nie akceptujemy także zadań, które do tej pory były wykonywane przez nas nieodpłatnie m.in. prowadzenie bezpłatnych kół zainteresowań czy zajęć pozalekcyjnych, albo doposażenie szkoły, np. w materiały potrzebne na lekcji  – mówił na konferencji prasowej Sławomir Broniarz.

Tym samym żądając zmian...

  • Te zmiany to rezygnacja z wydłużonego awansu zawodowego, rezygnacja z bardzo skomplikowanych procedur dotyczących oceny pracy nauczyciela, przywrócenie dodatku dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Wciąż niezrealizowanego głównego celu strajku, czyli 30-procentowej podwyżki płac dla nauczycieli jeszcze w tym roku. Skoro, jakość edukacji nie budzi wątpliwości, to nauczyciele powinni być godziwie wynagradzani – podkreślał na konferencji prezes ZNP.

 

Nauczyciele z terenu powiatu średzkiego jeszcze nie ujawniają swojej gotowości przystąpienia do strajku.

(kb) / fot. wk