Wydrukuj tę stronę
Nabór uczestników do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Osieku

Nabór uczestników do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Osieku

Śr, 13.11.2019 11:02
  •  

 Już w styczniu 2020 r. swoją działalność rozpocznie Dzienny Dom Pobytu „Senior+”, którego siedziba mieścić się będzie w Osieku 15.Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Pobytu mogą być nieaktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Kostomłoty w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, samotność, niepełnosprawność wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W Dziennym Domu Pobytu opiekę znajdzie 20 osób. O zakwalifikowaniu się do pobytu w placówce będzie decydować rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach.

Głównymi kryteriami ocenianymi podczas rekrutacji będą: wiek, stan zdrowia, stopień niepełnosprawności psychofizycznej oraz sytuacja bytowa i rodzinna. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają osoby, których kryterium nie przekroczy 150 %  kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnej 1051,50 zł i dla osoby w rodzinie 792,00 zł.

Decyzję o wyborze uczestników podejmie Zespół Rekrutacyjny.  Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Zakres usług świadczonych przez dzienny Dom Pobytu „Senior+” obejmuje:

  • Zapewnienie 8 godzinnego pobytu od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00,
  • Zapewnienie gorącego posiłku,
  • Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę,
  • Opiekę pielęgniarki,
  • Zajęcia warsztatowe (kulinarne, cukiernicze),
  • Spotkania ze specjalistami (psycholog, prawnik itp.)
  • Biblioterapię, udział w zabawach i grach towarzyskich,
  • Zajęcia rekreacyjne i imprezy okolicznościowe,
  • Pomoc opiekunów w pielęgnacji w formie usług opiekuńczych.

Osoby, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe będą ponosiły częściową odpłatność za pobyt w placówce zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kostomłoty.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w dziennym Domu Pobytu „Senior+” proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kostomłotach, ul. Średzka 10a.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 71 31 70 261.

 Utworzenie Dziennego Dom Pobytu „Senior+” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020.

Gmina Kostomłoty