wtorek 18.02.2020

Imieniny: Szymona Konstancji

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Kto ma dostarczać wodę do Ciechowa?

Kto ma dostarczać wodę do Ciechowa?

29.03. 2018
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Wczoraj na łamach naszego portalu prezentowaliśmy kolejny artykuł poświęcony problemowi, z jakim borykają się mieszkańcy Ciechowa w związku z wypowiedzianym przez spółdzielnię mieszkaniową "Na skarpie" porozumieniem zawartym ze spółką „Średzka Woda”, na mocy którego mieszkańcy zaopatrywani są w wodę przez średzką spółkę. Tymczasem w myśl wystosowanego wypowiedzenia, z dniem 1 maja dostawa wody do mieszkańców zostanie wstrzymana.

 

Kilka dni temu do naszej redakcji wpłynęło pismo ze spółdzielni "Na Skarpie”:

- Biorąc pod uwagę Waszą ostatnią korespondencję prowadzoną z odbiorcami wody w Ciechowie przy ulicy Osiedlowej i Średzkiej przypominam, że zgodnie z paragrafem 1 pkt 1 umowy przeniesienie uprawnień i obowiązków w zakresie dostarczenia wody z dnia 21.X.2008 roku Spółdzielnia przeniosła na spółkę uprawnienia i obowiązki wynikające z zawartych umów na dostarczanie wody. Zapis ten dotyczył również właścicieli lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe przy ulicy osiedlowej 1,2,3,4,5 oraz 5,7,9,11 przy ulicy Średzkiej, z którymi umowy były zawarte przez spółdzielnię – czytamy w piśmie z 21 marca podpisanego przez prezesa Ryszarda Ożóga.

Spółka odpowiada

W związku z zamieszczonym pismem spółdzielni, spółka „Średzka Woda” wystosowała pismo, w którym odnosi się do przesłanego dokumentu.

- W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.03.2018 r. Ldz.59/2018 Zarząd Spółki Średzka Woda w Środzie Śląskiej informuje, że przedstawiona interpretacja umowy przeniesienia uprawnień i obowiązków w zakresie dostarczania wody jest niezgodna z prawdą i ma na celu wprowadzenie w błąd zainteresowanych oraz próbę zdjęcia ze Spółdzielni ” Na skarpie” odpowiedzialności za dostawę wody dla mieszkańców budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.

1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej kwestionuje zapis § 4 umowy, który brzmi: „Umowa nie obejmuje przeniesienia uprawnień w zakresie dostarczania wody dla lokatorów Spółdzielni”. W trakcie negocjowania przedmiotowej umowy Prezes Ryszard Ożóg nie podważył tego zapisu ani nie poinformował o statusie prawnym budynków, którymi zarządza Spółdzielnia. Biorąc pod uwagę ustawową definicję spółdzielni mieszkaniowej, Zarząd Spółki Średzka Woda miał prawo przypuszczać, że Spółdzielnia „Na skarpie” posiada tytuł prawny do budynków, którymi zarządza, a tym samym posiada lokatorów. Ponadto Spółdzielnia zapewne dostarcza wodę dla lokatorów budynków, którymi zarządza na podstawie umowy o zarządzanie, a nie na podstawie umów o zaopatrzenie w wodę. Natomiast umowa przeniesienia uprawnień dotyczyła tylko i wyłącznie uprawnień i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółdzielnię „Na skarpie” umów na dostarczanie wody.

2. Zapis § 5 przedmiotowej umowy brzmi: „Umowa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r. i obowiązuje do czasu zawarcia przez Spółkę umów z odbiorcami wody.” Spółka zawarła umowy z odbiorcami wody w Ciechowie i Michałowie, tym samym umowa przeniesienia uprawnień wygasła.

3. Jednym z odbiorców wody w Ciechowie, z którym Spółka zawarła umowę o zaopatrzeniu w wodę jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na skarpie”. Umowa o numerze 593/11/2012 została zawarta w dniu 15 listopada 2012 r. W imieniu Spółdzielni podpisy złożyli: Ryszard Ożóg Prezes Zarządu oraz Maria Jaroszewicz Członek Zarządu. Spółdzielnia załączyła wykaz budynków, są to budynki przy ul. Osiedlowej 1, 2, 3, 4, 5 oraz przy ul. Średzkiej 5, 7, 9, 11, 28. Zgodnie z § 2 pkt 2 umowy o zaopatrzeniu w wodę miejscem dostarczania wody jest zawór za wodomierzem głównym zainstalowany na terenie wymienionych nieruchomości. Rozprowadzanie wody w instalacji wewnętrznej i dostawa do poszczególnych mieszkań należy do Spółdzielni „Na skarpie” jako do zarządzającego budynkami wielolokalowymi.

4. W związku w wypowiedzeniem umowy o zaopatrzeniu w wodę przez Zarząd Spółdzielni „Na skarpie” w osobach : Prezes Zarządu Ryszard Ożóg i Członek Zarządu Maria Jaroszewicz , po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. z dniem 1 maja 2018 r. Spółka nie ma prawa , wbrew woli zarządcy czyli Spółdzielni „Na skarpie”, dostarczać wody do wymienionych budynków, tj. przy ul. Osiedlowej1, 2, 3, 4, 5 oraz przy ul. Średzkiej 5, 7, 9, 11, 28.

- Reasumując, próba uniknięcia zobowiązania przez Spółdzielnię „Na skarpie” odpowiedzialności za dostarczanie wody do poszczególnych lokali wymienionych budynków na podstawie umowy przeniesienia uprawnień i obowiązków w zakresie dostarczania wody i przeniesienia tego zobowiązania na Spółkę nie ma uzasadnienia prawnego i jest bezskuteczna – czytamy w przesłanym dokumencie.

O dalszych losach mieszkańców, odpowiedzi ze strony Urzędu Miejskego w Środzie Śląskiej, na którą oczekujemy i rozstrzygnięciu sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować.

(isz) fot. ms

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

drewno kominkowe

 

nadania i odbiory 18

stihl

Serwis

panele 5kw

handlo trans

zuk baner

taxi stas

58543632 295375021394617 475021145259638784 n

komnet internet

allago reklama kino Obszar roboczy 1

hydrotech do gazety nowa reklama

0001