Wydrukuj tę stronę
30 grantobiorców spełniło warunki o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gminie Malczyce

30 grantobiorców spełniło warunki o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gminie Malczyce

Wt, 27.10.2020 11:09

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” informujemy, iż zgodnie z procedurą realizacji projektu grantowego oraz kryteriami oceny formalnej złożone wnioski o udzielenie grantu, zostały sprawdzone przez pracowników punktu konsultacyjnego oraz zaopiniowane przez radę ds. projektu.Poniżej publikujemy listę wniosków o udzielenie grantu, które zostały zakwalifikowane po ocenie formalnej i przeszły do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej.

Lista I Rundy Wniosków o udzielenie grantu, Gmina Malczyce
Projekt

„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych
w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego
i średzkiego”

nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0025/19

Lp.

Nr Wniosku o udzielenie grantu          

Wymogi formalne

spełnia/nie spełnia

1.

1/Malczyce/2020

spełnia

2.

2/Malczyce/2020

spełnia

3.

3/Malczyce/2020

spełnia

4.

4/Malczyce/2020

spełnia

5.

5/Malczyce/2020

nie spełnia

6.

6/Malczyce/2020

spełnia

7.

7/Malczyce/2020

spełnia

8.

8/Malczyce/2020

spełnia

9.

9/Malczyce/2020

spełnia

10.

10/Malczyce/2020

spełnia

11.

11/Malczyce/2020

spełnia

12.

12/Malczyce/2020

spełnia

13.

13/Malczyce/2020

spełnia

14.

14/Malczyce/2020

spełnia

15.

15/Malczyce/2020

spełnia

16.

16/Malczyce/2020

spełnia

17.

17/Malczyce/2020

spełnia

18.

18/Malczyce/2020

spełnia

19.

19/Malczyce/2020

spełnia

20.

20/Malczyce/2020

spełnia

21.

21/Malczyce/2020

spełnia

22.

22/Malczyce/2020

spełnia

23.

23/Malczyce/2020

spełnia

24.

24/Malczyce/2020

spełnia

25.

25/Malczyce/2020

spełnia

26.

26/Malczyce/2020

spełnia

27.

27/Malczyce/2020

spełnia

28.

28/Malczyce/2020

spełnia

29.

29/Malczyce/2020

spełnia

30.

30/Malczyce/2020

spełnia

31.

31/Malczyce/2020

nie spełnia

32.

32/Malczyce/2020

nie spełnia

33.

33/Malczyce/2020

spełnia

Szczegółowych informacji udziela pracownik odpowiedzialny za projekt w gminie Malczyce:
Karolina Zawiślak tel. 71 317 92 23 wew. 220

 Informacja Gminy Malczyce