poniedziałek 04.07.2022

Imieniny: Malwiny Odona

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //

  Dział: Malczyce wtorek, 04 styczeń 2022 14:38


Budżet Gminy Malczyce na 2022 r. uchwalony – radni jednogłośni
Jednym z najważniejszych punktów XL sesji Rady Gminy Malczyce, było uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok. Radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą.

Fot. Gmina Malczyce Fot. Gmina Malczyce


Dochody budżetu gminy Malczyce na rok 2022 zostały uchwalone w łącznej wysokości 38.872.050 zł, z tego dochody bieżące – 24.353.360 zł i majątkowe –  14.518.690 zł. W zakresie dochodów bieżących znajdują się dotacje, subwencje i udziały w PIT, a w zakresie dochodów majątkowych dofinansowania do inwestycji oraz środki ze sprzedaży nieruchomości. Planowany deficyt budżetu wyniesie 1.243.356 zł. Zostanie pokryty z wolnych środków, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z przychodów ze spłaty udzielonej pożyczki oraz z zaciągniętej pożyczki.

Planowane wydatki budżetu gminy Malczyce oszacowano w wysokości 40.115.406 zł.

 • bieżące w kwocie – 25.054.149 zł, które zabezpieczają wszystkie obligatoryjne wydatki gminy, urzędu i jednostek, z czego największą część stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia społeczne m.in. 500+.
 • majątkowe w kwocie 15.061.257 zł, z wyszczególnieniem na zadania:

L.p.

Wyszczególnienie

Planowane nakłady
w 2022 roku

 
 
 

1

Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej Środa Śląska – Malczyce

886 000,00

 

2

Dotacja celowa dla starostwa –  chodnik w Szymanowie

100 000,00

 

3

Przebudowa ul.Traugutta oraz ul. Strażackiej w Malczycach – w ramach Polskiego Ładu

3 500 000,00

 

4

Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach w Krainie Łęgów Odrzańskich

310 397,00

 

5

Dotacja na remonty budynków w obszarze rewitalizacji

60 000,00

 

6

Dotacja na remonty budynków w obszarze rewitalizacji

100 000,00

 

7

Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach

120 000,00

 

8

Zakup KOBO

520 000,00

 

9

Dostępny Samorząd- dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych

300 000,00

 

10

Kanalizacja Wilczków – Kwietno w ramach Polskiego Ładu

947 370,00

 

11

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autokarów zeroemisyjnych w ramach Polskiego Ładu

6 000 000,00

 

12

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych

250 000,00

 

13

Instalacja monitoringu w Malczycach

60 000,00

 

14

Budowa hydrantów

30 000,00

 

15

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
w ramach wydatków z funduszu sołeckiego

60 000,00

 

16

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
w Malczycach

70 000,00

 

17

Budowa świetlicy w Rachowie

700 000,00

 

18

Budowa demonstracyjne świetlicy wiejskiej
w Rusku

1 007 490,00

 

19

Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie

10 000,00

 

20

Budowa sieci wod-kan

30 000,00

 

RAZEM

15 061 257,00

 

 

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji stałych rady gminy. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 14 głosami za.

– Oprócz tego, co w budżecie już mamy, od nowego roku cały czas będziemy kontynuować pozyskiwanie środków zewnętrznych. Priorytetem dla mnie jest znalezienie finansowania na: budowę basenu przy szkole podstawowej, budowę nowoczesnego ośrodka zdrowia oraz remonty pozostałych dróg. Pozytywne głosowanie radnych umożliwia mi realizację zamierzonych zadań – podsumowuje wójt Gminy Malczyce Andrzej Niemiec.

(mpr)

gmals1

gmals2

gmals3

 • Piotr powiedział(a) Więcej
  Czy to aby nie przypadkiem dziura w Malczycach? 6 minut temu.
 • Kasanova powiedział(a) Więcej
  Ludzi gorszy los spotyka. Mają gdzie mieszkać i nie będę na pewno sponsorować im naprawy domu. Co innego jakby stracili dach nad głowa, póki co... 22 minut temu
 • Władysław powiedział(a) Więcej
  Uwaga! Urząd Skarbowy już czyha na podatek od darowizny, ewentualnie powiększony o odsetki za zwłokę za ...
  40 minut temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

04.07.2022 07:06 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - POTRZEBNA GOTÓWKA -?- ZADZWOŃ - SZYBKI KONTAKT !Interesują mnie stare: Obrazy, Grafiki, Akwarele, Szkice, Rysunki, Ikony, Po…

16.06.2022 14:13 wrote:

Kupię używany, sprawny akordeon w dobrym stanie.  Kontakt pod nr tel. 696132306. …

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…