Wydrukuj tę stronę
Gmina Malczyce na 1. miejscu wśród gmin powiatu średzkiego w pozyskiwaniu środków unijnych

Gmina Malczyce na 1. miejscu wśród gmin powiatu średzkiego w pozyskiwaniu środków unijnych

Wt, 27.10.2020 09:41

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało zestawienie obejmujące wartość dotacji pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca.Gmina Malczyce znalazła się na bardzo wysokiej 106 pozycji w zestawieniu gmin wiejskich z kwotą 2559,20 zł per capita.  W ubiegłych latach pozyskaliśmy ponad  27 mln zł dofinansowania.

Dzięki temu udało się zrealizować wiele kluczowych inwestycji tj.: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach wraz ze stacjami uzdatniania wody ( mln zł), budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach, Chomiąży, Mazurowicach i Rachowie, przebudowa targowiska w Malczycach. Powstały nowe nawierzchnie dróg w Malczycach, Mazurowicach, Chomiąży, Szymanowie i Zawadce, wybudowano chodniki w Kwietnie, Wilczkowie, Malczycach, Dębicach i Chomiąży, wybudowano pierwszy w gminie  publiczny żłobek, budynki szkoły podstawowej i przedszkola przeszły termomodernizację. Przy szkole podstawowej powstała hala sportowo-widowiskowa oraz wielofunkcyjne boisko. Wyremontowano oraz przebudowano Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach, wyposażono też place zabaw na terenie gminy. Jednostki OSP zostały wyposażone w sprzęt oraz nowy wóz strażacki. Obecnie realizowane są dwie duże inwestycje, trwa budowa świetlic wiejskich o charakterze obiektów demonstracyjnych w Mazurowicach i Rusku.

Dotacje na inwestycje pozyskiwane są na różne sposoby. Środki pochodzą z funduszy unijnych np. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, rządowych, jak również programów regionalnych finansowanych ze środków samorządu województwa. Gmina Malczyce wykorzystuje każdą okazje wsparcia podejmowanych inicjatyw środkami pozabudżetowymi.

Dzięki wsparciu środkami z programów unijnych gmina może się rozwijać, poprawiać jakość życia mieszkańców, zmieniać swój wizerunek i pozycję na listach rankingowych. Działania ukierunkowane są na kształtowanie zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, wyrażonego stabilnością ekonomiczną, rozwojem społecznym oraz poprawą standardów zarządzania z czego jako samorząd jesteśmy dumni.

Gmina Malczyce