Wydrukuj tę stronę
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Malczyce

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Malczyce

25.02. 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach w lutym wydał 1268,80 kg żywności osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019.

Mieszkańcy otrzymali m.in. cukier, makaron, mleko, olej, powidła śliwkowe oraz inne produkty z długim terminem przydatności do spożycia.  Produkty rozdano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. O terminie odbioru każda uprawniona osoba była wcześniej powiadomiona przez pracowników GOPS.

Przypomnijmy, że osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy żywnościowej są osoby, których dochód nie przekracza: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056 zł dla osoby w rodzinie. Produkty Żywnościowe wydawane są osobom, które posiadają odpowiednie skierowanie wystawione przez GOPS. Artykuły żywnościowe bezpośrednio do punktu wydawania żywności dostarcza Bank Żywności z siedzibą we Wrocławiu. W gminie Malczyce z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ korzysta 138 osób.

(gm)

Udostępnij ten artykuł: