Wydrukuj tę stronę
Sesja w Malczycach – wójt po raz kolejny z absolutorium

Sesja w Malczycach – wójt po raz kolejny z absolutorium

02.07. 2020

30 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Malczyce, podczas której rada udzieliła wójtowi gminy Malczyce Piotrowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Rada zatwierdziła również sprawozdanie z wykonania budżetu wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

W sprawozdaniu podsumowane zostały wszystkie zadania realizowane ustawowo przez gminę, czyli utrzymanie oświaty, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, kultura i sport, bieżąca obsługa administracyjna i podatkowa ludności, a także zaangażowanie inwestycyjne.

Ważnym punktem obrad, który poprzedził udzielenie absolutorium była debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok, która zakończyła się udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania.

Warto podkreślić, że wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski, zarówno w obecnej, jak poprzedniej kadencji 2014-2018 rokrocznie otrzymywał absolutorium za swoje działania od rady.

Podczas sesji wójt w kilku słowach podsumował rok 2019, który był kolejnym rokiem ciężkiej i intensywnej pracy władz samorządowych. Podziękował radnym oraz współpracownikom za konsekwentną pracę na rzecz lokalnej społeczności, bez których, jak stwierdził, nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu przedsięwzięć.

- Cieszę się, że pomimo tak wielu trudności jakie piętrzą się przed tak małymi i biednymi, jak nasz, samorządami, potrafimy konsekwentnym działaniem dokonywać wielkich rzeczy. Dumny jestem ze swoich współpracowników, bo udało mi się zgromadzić wokół Malczyc grupę wspaniałych ludzi, którzy często bezinteresownie jak i również w ramach pełnionych obowiązków, pomagają mi realizować trudne i ambitne cele. Osobiście odczuwam wielką satysfakcję z osiągnięć naszej małej Ojczyzny oraz napawa mnie radością, każdy nawet najmniejszy sukces, każdego mieszkańca który odbieram jak własny, bo wszyscy razem jesteśmy autorami zmian zachodzących wokół nas – podsumował wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Gmina Malczyce