Wydrukuj tę stronę
Wkrótce zostanie podpisana umowa na dofinansowanie kanalizacji w Rusku

Wkrótce zostanie podpisana umowa na dofinansowanie kanalizacji w Rusku

Cz, 09.07.2020 19:01

O otrzymanym dofinansowaniu na budowę sieci kanalizacyjno sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko informowaliśmy już na początku roku, kiedy to Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przyznaniu gminie Malczyce dofinansowania.Po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wniosku opublikowana została ostateczna lista przyznanych dotacji dla gmin, w tym gminy Malczyce, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Otrzymana dotacja w wysokości 1,9 mln zł pozwoli prawie w 40% skanalizować miejscowość Rusko. W ramach planowanej operacji zostanie wybudowany zbiorczy system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacji zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Rożanej oraz zlewnia przepompowni ścieków.

Otrzymana kwota dotacji pozwoli na zrealizowanie pierwszego etapu prac budowy sieci kanalizacyjnej w Rusku. Nie przestajemy ubiegać się o kolejne środki zewnętrzne, które umożliwią sprawnie zakończyć zadanie, a ty samym skanalizować całą miejscowość – komentuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski

Wartość całej inwestycji wyniesie 3.861.397,60 zł. Realizacja wspomnianego projektu zapewni bezpieczeństwo oraz komfort bytowo-socjalny mieszkańcom Ruska, a także podmiotom gospodarczym. Warto też dodać, że inwestycje wodno-ściekowe są czynnikiem sprzyjającym także czystemu powietrzu,  szczególnie w miejscach gęstego zaludnienia. Dobrze zbudowane instalacje pozwalają bowiem na ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej z osadów ściekowych, a ponadto chronią przed tzw. odorami wydobywającymi się z zanieczyszczeń.

Prace budowlane planuje się rozpocząć się z początkiem przyszłego roku.

(mpr)