Wydrukuj tę stronę
Wójt dziękuje Partnerom Karty Dużej Rodziny

Wójt dziękuje Partnerom Karty Dużej Rodziny

16.09. 2018

Za nami miesiąc Programu Lokalnego „Malczycka Karta Dużej Rodziny” .

Od 1 sierpnia br. mieszkańcy gminy Malczyce, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny korzystają z Programu dla rodzin wielodzietnych „Malczycka Karta Dużej Rodziny”.

Posiadacze karty uprawnieni są do:

 • Częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 96 zł rocznie.
 • Dostępu do oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach z zastosowaniem 50% zniżki na odpłatne zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach za jedno dziecko, przy kolejnych dzieciach z danej rodziny nieodpłatne.
 • Zniżki na usługi realizowane przez Malczyckie Usługi Komunalne w wysokości 5% zniżki na usługi sprzętowe do kwoty 2.000 zł netto, 10% zniżki na usługi sprzętowe powyżej kwoty 2.000 zł netto, z wyłączeniem tych usług, których regulacja przewidziana jest uchwałą rady gminy lub ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • 5% zniżki na prywatne badania laboratoryjne realizowane w SP ZOZ w Malczycach
 • Ulg, rabatów, upustów oferowanych przez firmy partnerskie.

Partnerami Malczyckiej Karty Dużej Rodziny są:

 • Sklep SASANKA Marek Wieczorek, ul. 1-go Maja 27A, Malczyce, 10% rabatu na artykuły dziecięce – nowe.
 • ROMEX Grzegorz Romaniuk, ul. 1-go Maja 47, Malczyce, rabat 5% na cały asortyment
 • ABC sklep spożywczo-przemysłowy, Janina Sember, ul. 1-go Maja 38, Malczyce, 5% rabatu na cały asortyment wyłączając wyroby tytoniowe, alkoholowe oraz doładowania telefoniczne,
 • Lewiatan sklep spożywczo-przemysłowy, Jerzy Gancarz,ul. Mickiewicza 1, Malczyce, 5% rabatu na cały asortyment wyłączając wyroby tytoniowe, alkoholowe oraz doładowania telefoniczne,
 • PRYMUS, sklep z art. papierniczymi, ul. 1-go Maja 30, Malczyce, 5% rabatu na cały asortyment wyłączając gry lotto, wyroby tytoniowe oraz doładowania telefoniczne,
 • Sklep mięsny, Gabriel Dzierbicki, ul. Mickiewicza 4, Malczyce, rabat 5% na cały asortyment
 • FARM-BUD, Dominika Biedka, ul.1-go Maja 33, Malczyce, 5% zniżki na materiały budowlane i techniczne z wyłączeniem opału węglowego, kruszywa, piasku i kamieni ogrodowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy obecnym Partnerom za włączenie się i wspieranie Dużych Rodzin z terenu gminy Malczyce, czym udowadniają, że lokalni przedsiębiorcy mają wielkie serca i chętnie dzielą się z innymi.

Zachęcamy nowych Partnerów do przystąpienia do Programu „Malczycka Karta Dużej Rodziny”. Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 15, Malczyce, tel. 71 317 92 23 wew. 204, 215.

 Piotr Frankowski

Wójt Gminy Malczyce