poniedziałek 30.01.2023

Imieniny: Macieja Martyny

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //

    Dział: Miękinia piątek, 30 grudzień 2022 20:58


30 mln złotych na inwestycje w budżecie gminy Miękina na 2023 rok!

10 Comments




Na ostatniej w tym roku sesji radni przyjęli budżet gminy Miękinia na 2023 r. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 124.191.671,68 zł przy wydatkach na poziomie 139.969.977,68 zł.


Fot. Gmina Miękinia Fot. Gmina Miękinia


Konstruując budżet na rok 2023 kierowano się, podobnie jak w poprzednich latach, następującymi założeniami – po pierwsze budżet ma być budżetem dużych nakładów inwestycyjnych, a po drugie budżetem oszczędnych wydatków bieżących. Realizując te dwa założenia przeznaczono aż 29.893.920,68 zł na inwestycje. Wśród nich jako najważniejsze należy wymienić:

Zadania z zakresu inwestycji drogowych, na realizację których w budżecie przeznaczono ponad 5 mln złotych. Do najważniejszych należą kontynuacja przebudowy gminnej drogi relacji Lutynia – Zakrzyce – Gałów, kontynuacja pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej relacji Brzezinka Średzka – Brzezina do granic powiatu wraz ze ścieżką rowerową, kontynuacja gminnego programu przebudowy dróg gminnych z którego zrealizowana zostanie między innymi budowa chodnika w Lutyni ul. Wróblowicka.

- 5 mln złotych to prawdopodobnie nie jedyne środki, które przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe. W 2022r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie m.in. dla takich zadań drogowych jak: II etap przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia – Zakrzyce – Gałów na kwotę blisko 7,7 mln zł, przebudowa drogi relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędną infrastrukturą o wartości 8,5 mln zł, drogi do gruntów rolnych w Źródłach-ul. Wiśniowa i Widokowa na kwotę 600 000 zł i w Białkowie na kwotę 550 000 zł - mówi Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia.

Zadania związane z budową oświetlenia ulicznego na kwotę 4,7 mln zł. W tym zadaniu przewidziana jest kontynuacja gminnego programu rozbudowy oświetlenia ulicznego, poprzez m.in montaż nowych punktów oświetleniowych zasilanych energią słoneczną oraz zakończone zostaną prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w 19 miejscowościach gminy: Błonie, Brzezina, Brzezinka Średzka, Gałów, Gałówek, Głoska, Kadłub, Kokorzyce, Lenartowice, Lutynia, Łowęcice, Miłoszyn, Mrozów, Pisarzowice, Wilkostów, Wilkszyn, Wróblowice, Źródła, Żurawiniec. Łącznie zamontowanych zostanie 619 lamp ledowych. Gmina na ten cel pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja pierwsza.

Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach – 2,5 mln zł. Świetlica będzie obiektem, który ma służyć zarówno mieszkańcom wsi Błonie jak i Źródła. Zaprojektowano wykonanie budynku parterowego o powierzchni zabudowy ok. 200 m² z zapleczem sanitarnym i kuchennym. W budynku zostaną zastosowane ekologiczne rozwiązania w zakresie źródeł ciepła i energii – pompa ciepła, fotowoltaika. Na zewnątrz obiektu zaplanowano utworzenie placu zabaw, boiska (mini-Orlik z nawierzchnią z trawy syntetycznej parkingu i terenu zielonego).

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia – w 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie inwestycji, w ramach której nastąpi wymiana istniejących przepompowni ścieków w ciągu Lutynia-Wilkszyn na tłocznie ścieków, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej relacji Miękinia-Mrozów poprzez budowę rurociągu, naprawę i wymianę istniejących studni rewizyjnych betonowych; wartość zadania w latach 2023-2024 wynosi 5,24 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto, kontynuowane będą zadania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej. W przyszłym roku zakończona zostanie również budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kadłub.

Rok 2023 będzie dużym wyzwaniem w związku z rozpoczęciem rekordowych inwestycji związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE oraz poprawy funkcjonowania strefy aktywności gospodarczej Wróblowice-Krępice. Inwestycje obejmą budowę obwodnicy Krępic, budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej tłoczno- grawitacyjnej, budowę nowej stacji uzdatniania wody, budowę sieci wodociągowych umożliwiających zasilanie zakładów produkcyjnych w strefie aktywności gospodarczej LSSE, budowę nowej oczyszczalni ścieków. Na ten cel Gmina Miękinia pozyskała największą w historii dotację w wysokości ponad 262 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycje zaplanowano do realizacji w latach 2023-2027. W 2023 r. w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 9 680 192 zł.

Ponadto, z inwestycji bardzo potrzebnych dla mieszkańców ujętych w przyszłorocznym budżecie należy wskazać min. zakup i montaż wiat przystankowych, remont sali ślubów w urzędzie gminy, zakup samochodu dla OSP w Gałowie, budowę i doposażenie placów zabaw m.in. w Miękini. W budżecie ujęto również dotację na trwałą zmianę systemu ogrzewania.

(mpr)





 
 


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )
MIĘKINIA pogoda

Lokalne ogłoszenia drobne

21.01.2023 16:00 wrote:

Witam  Dnia 21.01 ok. godz. 11.00 zgubiłem kluczyk do auta Opel na parkingu koło kościoła św. Andrzeja. Znalazcę proszę o kontakt nr tel. 78…

12.01.2023 16:31 wrote:

KUPIĘ STARE MALARSTWO - OBRAZY / OBRAZKI - Olejne, Akwarele, Grafiki, Ikony, Ramy - SKUP OBRAZÓW --- 603 567 304 --- DOJADĘ / GOTÓWKA ! Kupi…

21.12.2022 12:13 wrote:

Do oddania szczeniaki; piesek i suczka, mają skończone 2 miesiące, będą średniej wielkości, kolor czarny, sa to szczenięta suki bezdomnego …

29.11.2022 11:49 wrote:

Zlecę różne prace budowlane. Płacę za godzinę lub zadaniowo do uzgodnienia. tel: 600 700 160…

eko006

handlo trans