Wydrukuj tę stronę
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kadłub i Siemichów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kadłub i Siemichów

Wt, 14.07.2020 14:28
  •  

Kanalizacja pozwoli na rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków sanitarnych w miejscowościach Kadłub i Siemichów.We wrześniu 2019 roku Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, złożył wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kadłub i Siemichów.

Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku – w dniu 9 lipca 2020r, została podpisana umowa pomiędzy Spółką, a Zarządem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 2.000.000,00 zł ze środków finansowych UE i tym samym udzielenia pomocy dla operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowanej w ramach działania” Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja przewiduje wykonanie sieci grawitacyjno-ciśnieniowej o długości ok. 5,9 km z 1 przepompownią ścieków oraz 1 tłocznią ścieków. Ogólna wartość inwestycji wynosi 5.205.298,72 zł. Operacja jest oparta o dwie formuły realizacyjne i planowana jest do wykonania w dwóch częściach.

Pierwsza część zostanie zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Średzkiego i obejmuje budowę odcinka tranzytowej, ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej z miejscowości Kadłub do miejscowości Źródła z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w skrzyżowaniu ulic Leśnej i Piaskowej.

Druga część obejmującej budowę sanitarnej kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowościach Kadłub i Siemichów wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i zostanie zrealizowany w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Miękinia