Wydrukuj tę stronę
Przebudowa kolejnego zbiornika retencyjnego w gminie Miękinia

Przebudowa kolejnego zbiornika retencyjnego w gminie Miękinia

24.04. 2019

Po przebudowie zbiorników małej retencji w Gałowie i Łowęcicach przebudowy doczekał się również zbiornik we Wróblowicach.

Inwestycja stanowi część projektu, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020. Całość zadania obejmuje, oprócz przebudowy trzech zbiorników retencyjnych, budowę dwóch nowych w miejscowościach Wilkszyn i Błonie.

Wszystkie prace budowlane powinny potrwać do końca maja br.

(gm) / fot. ug

fe prxdsxue effrxpoziomxp4

Udostępnij ten artykuł: