Wydrukuj tę stronę
Na 100. urodzinach Pani Zofii Budziszewskiej

Na 100. urodzinach Pani Zofii Budziszewskiej

24.05. 2019

Wyjątkowy zaszczyt spotkał nas w czwartkowe popołudnie 16 maja. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Środzie Śląskiej swoje 100. urodziny obchodziła Pani Zofia, mieszkanka Środy Śląskiej.

Krótki życiorys Jubilatki przeczytała Pani Gabriela Bogucka, prezes średzkiego oddziału  Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych. Jak mówiła, Jej minione lata podzieliła na etapy...

Okres międzywojenny

Zofia urodziła się 19 maja 1919 r. Była 11 dzieckiem z 12 rodzeństwa. Jako kilkuletnie dziecko straciła matkę. Ukończyła tylko szkołę podstawową, bo Jej dalsze marzenia bycia przedszkolanką nie spełniły się, gdyż sytuacja rodzinna zmusiła ją do pracy w kołchozie. Jej ojciec został aresztowany i nigdy nie wrócił. Były to czasy czystki stalinowskiej.

Lata wojny

W 1939 r. wyszła za mąż za Bronisława, na krótko przeprowadzili się na Kaukaz, gdzie mieszkał brat. Z powodu ciężkich warunków życia powrócili na Ukrainę i tam w czasie wojny pracowała w kołchozie. Jej mąż został powołany do Armii Czerwonej, został ranny... Później  postanowił wstąpić do Wojska Polskiego, utworzonego na teranie ZSRR.

Lata powojenne

W roku 1946 postanowili wyjechać z Ukrainy i wrócić do Polski, koło Łodzi. W 1947 r. osiedlili się w miejscowości Słupice, gdzie prowadzili małe gospodarstwo. Zofia pracowała również w miejscowym sklepie. W tym też roku zawarli związek małżeński. Urodziła 2 dzieci, w 1950 r. syna Zygmunta, a w 1952 r. córkę Alicję. W 1959 r. rodzina przeprowadziła się do Dzierżoniowa. Tam Zofia pracowała jako tkaczka w zakładach przemysłu bawełnianego.  Później, jako sprzedawca w kiosku, aż do emerytury. W 1978 r. zmarł mąż Zofii. W 1991 r. przeprowadziła się do Środy Śląskiej, gdzie zamieszkała z córką, zięciem i wnukami, aż do dziś. Ma 2 wnuczki, 4 wnuków, 6 prawnuczek i 2 prawnuków.

- Z okazji tak pięknego jubileuszu oraz wczorajszych imienin, życzę długich, ponad te 100 lat życia, w zdrowi, szczęściu, radości, wspólnie z zacną rodziną – życzyła na zakończenie swojego wystąpienia Pani prezes Gabriela Bogucka.

Z kolei burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński, przeczytał list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego:

- Szanowna Pani Zofio! Z okazji wyjątkowego jubileuszu 100. urodzin, proszę przyjąć moje pozdrowienia oraz wyrazy głębokiego szacunku, oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne. Należy Pani do pokolenia głęboko doświadczonego w dziejach polski, które stawało przed różnymi wyzwaniami. Była Pani świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenie Polaków, ich patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Seniorzy stanowią dziś nie tylko coraz liczniejszą, ale przede wszystkim niezwykle istotną grupę naszego społeczeństwa. Możecie jeszcze bardzo wiele dać, rodzinie przede wszystkim, najbliższemu otoczeniu, a także innym, szczególnie młodym ludziom, wkraczającym w czas pierwszych ważnych życiowych wyborów. Św. Jan Paweł II nazwał seniorów strażnikami zbiorowej pamięci, którzy mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości. Proszę więc pamiętać, że ciągle potrzebujemy doświadczenia, mądrych rad osób takich jak Pani, Pani Zofio. W tym szczególnym dniu proszę mi pozwolić złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowania za wszystkie trudy i owoce minionych lat. Zadając swoistą lekcję bez wątpienia życiowej wytrwałości. Składając najlepsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe lata. Serdecznie Panią Pozdrawiam. Mateusz Morawiecki. 

Włodarz miasta, wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Krycińskim, złożyli na ręce jubilatki listy gratulacyjne od premiera i wojewody dolnośląskiego oraz wręczyli bukiet kwiatów. Oczywiście nie mogło być inaczej, w tym dniu P. Zofia otrzymała kosz 100 czerwonych róż. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć najbliższych Pani Zofii, którzy wspólnie z gośćmi zaśpiewali 200 lat!

W uroczystości uczestniczyli także m.in., prezes Związku Inwalidów Wojennych Zarządu Okręgowego we Wrocławiu Pan Wojciech Olenderek oraz prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów w Środzie Śląskiej Pan Tadeusz Ek.

Jak poinformowała nas p. kierownik USC Monika Kamińska, w tym roku aż troje mieszkańców naszego powiatu będzie obchodziło tak wyjątkowy jubileusz. Następny, już na początku czerwca.

(kb) / fot. kb