Wydrukuj tę stronę
Nadleśnictwo buduje ścieżkę edukacyjną

Nadleśnictwo buduje ścieżkę edukacyjną

06.08. 2018

W Miękini rozpoczęła się budowa ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie należącym do miejscowego nadleśnictwa.

Zakres prowadzonych prac obejmuje zagospodarowanie terenu zadrzewionego o powierzchni ok. 0,48 ha, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie zabudowań siedziby Nadleśnictwa Miękinia. Projekt zagospodarowania terenu ścieżki zakłada utworzenie dwóch stref funkcjonalnych: strefy parkowej i edukacyjno-piknikowej.

Strefa parkowa obejmuje teren leśny o powierzchni ok. 0,42 ha. W obrębie tej strefy planowane jest wykonanie parkowej ścieżki o nawierzchni tłuczniowej wyposażonej w urządzenia małej architektury pełniące funkcję rekreacyjną oraz edukacyjną tj.: drewniana brama wejściowa; tablice informacyjne; tabliczki gatunkowe; zagospodarowanie turystyczne przy ścieżce wokół platanu; kosze na śmieci; ogrodzenie kwatery służącej jako eksperymentalna szkółka roślin leśnych.

Strefa edukacyjno-piknikowa o pow. ok. 6 arów obejmuje przestrzeń o nawierzchni trawnikowej. W obrębie tej strefy planowane jest wprowadzenie rabat z roślinnością leśną oraz urządzeń małej architektury tj.: altana edukacyjno-piknikowa; grill murowany; ławki; tablica do rysowania kredą; tabliczki aluminiowe; ogrodzenie strefy edukacyjno-piknikowej; ogrodzenie panelowe z furtką wejściową.

- Na terenie realizacji inwestycji planowane jest również wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni - informują pracownicy Nadleśnictwa Miękinia.

 Przewidziane otwarcie ścieżki planowane jest w październiku br. 

 (kb) fot. kb