Wydrukuj tę stronę
"Nie daj się wkręcić"

"Nie daj się wkręcić"

28.12. 2019

"Nie daj się wkręcić" to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych.

Oczywistym jest, że każdemu rolnikowi pracę w gospodarstwie rolnym ułatwiają maszyny i urządzenia rolnicze. Mimo, iż większość osób pracujących w polu posiada świadomość, jak wykorzystywać dane urządzenia, to nie każdy zdaje sobie sprawę z zagrożeń wypadkowych związanych z nimi oraz jak tym zagrożeniom zapobiegać.

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub źle przygotowane do pracy maszyny, powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków. Aby ich uniknąć, należy:

* nie przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny;

* samemu agregować maszyny i przyczepy;

* nie dopuszczać, by podczas jakichkolwiek prac między ciągnikiem a doczepianą maszyną/przyczepą przebywały inne osoby;

* przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, do jakiego stopnia ogranicza ona pole widzenia, może się okazać, że maszyna nie przesłania dorosłego, ale dziecko, już tak;

* nie dopuszczać do długotrwałej pracy ciągnika i maszyn samobieżnych w pomieszczeniach o słabej wentylacji, ze względu na możliwość zatrucia spalinami;

* nie uruchamiać maszyny bez zapowiedzi;

* nie przewozić ludzi na przyczepach, maszynach i innych środkach transportowych do tego nieprzystosowanych;

* w przypadku pozostawienia maszyny na pochyłości, trzeba mieć pewność, że nie zjedzie ona samoczynnie - należy położyć pod koła podstawki (kliny), a jeśli maszyna ma hamulec postojowy – trzeba go zaciągnąć;

* pamiętajmy o kontroli nie tylko pracy maszyny, ale i jej otoczenia.

Jak wiemy, w gospodarstwie rolnym nie tylko używamy maszyn, ale także różnorakich narzędzi, których niewłaściwe użytkowanie czy zabezpieczenie również może prowadzić do wypadków.

Jednym z często używanych narzędzi przez rolników jest pilarka tarczowa. Przed rozpoczęciem pracy z pilarką sprawdźmy, czy funkcjonują zabezpieczenia:

* osłona prawej ręki (chroni dłoń przed uderzeniem odcinanej gałęzi);

* osłona lewej ręki (chroni dłoń w przypadku zerwania lub zsunięcia się łańcucha);

* hamulec łańcucha tnącego (uruchamia się w razie odbicia lub przesunięcia osłony lewej ręki do przodu);

* blokada dźwigni gazu (zabezpiecza przed przypadkowym przesunięciem dźwigni);

* amortyzatory (zmniejszają poziom drgań uchwytów, ograniczając zmęczenie ramion i dłoni);

* chwytacz łańcucha tnącego (unieruchamia łańcuch w razie jego pęknięcia lub wypadnięcia);

* wyłącznik zapłonu (umożliwia szybkie zatrzymanie pilarki).

Pamiętajmy, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, róbmy przerwy na odpoczynek - zmęczenie, podobnie jak choroba, znacznie obniża sprawność, co może prowadzić do niekorzystnych dla naszego zdrowia sytuacji. Nie zapominajmy, aby zawsze w pobliżu mieć dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnicy.

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NIE TYLKO SWOJE, ALE I INNYCH.

PT KRUS ŚRODA ŚLĄSKA

 źródło: materiały własne KRUS

Udostępnij ten artykuł: