Wydrukuj tę stronę
"Nie daj się wkręcić"

"Nie daj się wkręcić"

So, 28.12.2019 13:16

"Nie daj się wkręcić" to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych.Oczywistym jest, że każdemu rolnikowi pracę w gospodarstwie rolnym ułatwiają maszyny i urządzenia rolnicze. Mimo, iż większość osób pracujących w polu posiada świadomość, jak wykorzystywać dane urządzenia, to nie każdy zdaje sobie sprawę z zagrożeń wypadkowych związanych z nimi oraz jak tym zagrożeniom zapobiegać.

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub źle przygotowane do pracy maszyny, powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków. Aby ich uniknąć, należy:

* nie przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny;

* samemu agregować maszyny i przyczepy;

* nie dopuszczać, by podczas jakichkolwiek prac między ciągnikiem a doczepianą maszyną/przyczepą przebywały inne osoby;

* przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, do jakiego stopnia ogranicza ona pole widzenia, może się okazać, że maszyna nie przesłania dorosłego, ale dziecko, już tak;

* nie dopuszczać do długotrwałej pracy ciągnika i maszyn samobieżnych w pomieszczeniach o słabej wentylacji, ze względu na możliwość zatrucia spalinami;

* nie uruchamiać maszyny bez zapowiedzi;

* nie przewozić ludzi na przyczepach, maszynach i innych środkach transportowych do tego nieprzystosowanych;

* w przypadku pozostawienia maszyny na pochyłości, trzeba mieć pewność, że nie zjedzie ona samoczynnie - należy położyć pod koła podstawki (kliny), a jeśli maszyna ma hamulec postojowy – trzeba go zaciągnąć;

* pamiętajmy o kontroli nie tylko pracy maszyny, ale i jej otoczenia.

Jak wiemy, w gospodarstwie rolnym nie tylko używamy maszyn, ale także różnorakich narzędzi, których niewłaściwe użytkowanie czy zabezpieczenie również może prowadzić do wypadków.

Jednym z często używanych narzędzi przez rolników jest pilarka tarczowa. Przed rozpoczęciem pracy z pilarką sprawdźmy, czy funkcjonują zabezpieczenia:

* osłona prawej ręki (chroni dłoń przed uderzeniem odcinanej gałęzi);

* osłona lewej ręki (chroni dłoń w przypadku zerwania lub zsunięcia się łańcucha);

* hamulec łańcucha tnącego (uruchamia się w razie odbicia lub przesunięcia osłony lewej ręki do przodu);

* blokada dźwigni gazu (zabezpiecza przed przypadkowym przesunięciem dźwigni);

* amortyzatory (zmniejszają poziom drgań uchwytów, ograniczając zmęczenie ramion i dłoni);

* chwytacz łańcucha tnącego (unieruchamia łańcuch w razie jego pęknięcia lub wypadnięcia);

* wyłącznik zapłonu (umożliwia szybkie zatrzymanie pilarki).

Pamiętajmy, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, róbmy przerwy na odpoczynek - zmęczenie, podobnie jak choroba, znacznie obniża sprawność, co może prowadzić do niekorzystnych dla naszego zdrowia sytuacji. Nie zapominajmy, aby zawsze w pobliżu mieć dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnicy.

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NIE TYLKO SWOJE, ALE I INNYCH.

PT KRUS ŚRODA ŚLĄSKA

 źródło: materiały własne KRUS