Wydrukuj tę stronę
Nowy sprzęt elektroniczny dla uczniów w Udaninie

Nowy sprzęt elektroniczny dla uczniów w Udaninie

14.03. 2019

W związku z realizacją projektu pn. „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu w Gminie Udanin”, do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie został dostarczony sprzęt komputerowy i multimedialny. 

Wójt Wojciech Płaziuk na ręce dyrektora Bożeny Basa oficjalnie przekazał urządzenia o łącznej wartości 62.949,92zł. 

Nowy sprzęt, z którego będą mogli korzystać uczniowie szkoły w ramach projektu to 20 szt. laptopów z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat fotograficzny, ponadto 3 rzutniki multimedialne, ekran do rzutnika multimedialnego, 3 tablice interaktywne z systemem mocowania oraz wizualizer.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(rol/gu)