Wydrukuj tę stronę
Oświetlenie uliczne będzie działało bez przerwy

Oświetlenie uliczne będzie działało bez przerwy

08.01. 2019

Wsłuchując się w głosy mieszkańców i wyraźane potrzeby społeczności naszej gminy, podjąłem decyzję o zmianie czasowego wyłączania oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych.

Zatem w najbliższym czasie oświetlenie uliczne będzie działało bez przerwy. Nie będą stosowane żadne czasowe wyłączenia.

Mieszkańcy wielokrotnie sygnalizowali władzom gminy potrzebę pilnego ustawienia nowych lamp. Od lat ta potrzeba nie została zrealizowana. W budżecie Gminy przygotowanym do 15 listopada 2018 r. nie zaplanowano na ten cel wystarczających środków. Uzyskanie oszczędności było podstawowym motywem, by rozważać możliwość czasowych wyłączeń oświetlenia w godzinach nocnych od godz. 1 do godz. 4.

Pragnę podkreślić, że potrzeby mieszkańców są moim głównym argumentem, dlatego odstąpiłem od zamiaru poszukiwania w tym obszarze oszczędności. Mimo, iż nie uzyskamy takich oszczędności, nie ulegną zmianie zamiary rozbudowy sieci lamp i uruchomienia oświetlenia w miejscach, w których dotychczas w nocy jest ciemno. 

Na osiedlach domów mieszkalnych chcemy uruchomić kolejne punkty świetlne tak, by nie było na terenie Gminu Udanin ciemnych i co za tym idzie niebezpiecznych miejsc.

Wójt Gminy Udanin / fot. zdj. ilustracyjne