Wydrukuj tę stronę
Portret Mikołaja - konkurs plastyczny

Portret Mikołaja - konkurs plastyczny

08.11. 2018

Dom Kultury w Środzie Śląskiej ogłasza plastyczny na Portret Mikołaja. Do wygrania 2 bony podarunkowe o wartości 100 zł do zrealizowania w sieci sklepów Empik oraz kupony na seanse filmowe do średzkiego kina.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 5-7 l oraz 8-10 l.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni poprzez twórczą interpretację postaci Św. Mikołaja oraz wprowadzenie najmłodszych w magię nadchodzących świąt.

Warunki uczestnictwa:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret 
św. Mikołaja (format dowolny).

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię 
i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz numer telefonu.

Praca powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice plastycznej.

Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszać praw osób trzecich jak również przedstawiać sytuacji, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania Zwycięzców. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Biorąc udział w konkursie tym samym rodzic/ opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Domu Kultury w Środzie Śląskiej lub przesłać na adres: Dom Kultury w Środzie Śląskiej; pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska do dnia 10.12.2018 r.

Nagrodę będzie można odebrać w sekretariacie Domu Kultury w Środzie Śląskiej (pl. Wolności 58).

Uwagi końcowe:

Organizator nie odpowiada za zniszczone prace podczas przesyłki.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Nie możemy doczekać się inwencji twórczej naszych Młodych Artystów.

Konkurs trwa do 10 grudnia!

DK Środa Śl.