Wydrukuj tę stronę
Raport o stanie Gminy Malczyce 2016 – 2018

Raport o stanie Gminy Malczyce 2016 – 2018

02.06. 2019

Oddajemy w Państwa ręce „Raport o stanie gminy 2016-2018”. Publikację, która przedstawia pokrótce najważniejsze elementy wybranych dziedzin funkcjonowania gminy w okresie ostatnich trzech lat.

Lat, których zwieńczeniem był ważny dla mieszkańców gminy Malczyce w rozumieniu globalnym, ale również indywidualnym, rok 2018.

Właśnie w tym okresie wykonana została największa inwestycja w historii gminy, nowa oczyszczalnia ścieków wraz z remontem czterech stacji uzdatniania wody, której przy-gotowanie trwało od 2016 roku. Gmina Malczyce korzystała z każdej pojawiającej się możliwości wsparcia realizowanych zadań, poprzez pozyskiwanie rekordowej ilości środków z funduszy zewnętrznych.

Jestem przekonany, że mieszkańcy gminy Malczyce odczuwają zmiany i zauważyli, jak bardzo w ciągu ostatnich lat rozwinęła się nasza gmina. Z gminy mało wyrazistej, która zawsze była trochę z tyłu za innymi gminami naszego powiatu, Malczyce stały się gminą, która nadrobiła dystans do innych, a wiele inicjatyw, działań, inwestycji nas wyróżnia i jest godnych naśladowania.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Raport o stanie Gminy Malczyce 2016-2018 (pdf)