sobota 30.05.2020

Imieniny: Karola Ferdynanda

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Rekrutacja w HP 1-5 w Środzie Śląskiej

Rekrutacja w HP 1-5 w Środzie Śląskiej

28.05. 2019

Do OHP przyjmowane są przede wszystkim osoby wieku 15-18 lat. Nabór młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP odbywa się na podstawie określonych przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych Ochotniczych Hufców Pracy.

Rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy trwa od kwietnia do 30 września każdego roku, ale – w przypadku wolnych miejsc w danej jednostce – również od 1 października do 31 grudnia lub, incydentalnie, także w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży OHP oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U.04. 262.2604):

 • § 3. 1. Kształcenie uczestników OHP jest realizowane z uwzględnieniem jedności procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz respektowania indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
 • § 3. 2. Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:
  1)  wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
  2)  dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
  3)  szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Po wprowadzonych zmianach związanych z reformą ustroju szkolnego, w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 uczestnicy OHP powinni realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

 • VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;
 • szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • rzemieślniczej nauce zawodu – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych polegająca na zdobywaniu teoretycznej wiedzy zawodowej w formie kursowej, a praktycznego przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem;
 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych realizowana w formie

Ponadto uczestnicy OHP mogą brać udział w innych formach pozaszkolnych, np. doskonalącym szkoleniu kursowym.

Wprowadzone przepisy oświatowe dopuszczają organizowanie w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiających do pracy z realizacją dla uczniów/uczestników OHP przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W przypadku organizacji kształcenia i przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wprowadzone zmiany dotyczą likwidacji zasadniczych szkół zawodowych i przekształcenie ich w szkoły branżowe I stopnia.

Uczestnicy OHP corocznie odbywają kształcenie i przygotowanie zawodowe w ponad 60 zawodach. Są to zawody, na które występuje zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy.

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brakuje odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, dopuszczalne jest zawarcie pisemnego porozumienia w sprawie kształcenia uczestników OHP z innym uprawnionym podmiotem.

Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. W trakcie nauki i przyuczenia do wykonywania określonej pracy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie 3% średniej krajowej miesięcznie a w trakcie nauki zawodu 3, 4, 5 % średniej krajowej. Okres przebywania w OHP jest wliczany do stażu pracy.

CO DAJE NAUKA W OHP

1/ Zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do pracy w przypadku uczniów szkoły podstawowej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w przypadku uczniów szkoły branżowej

2/ Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień- udział zajęciach świetlicowych, przedsięwzięciach kulturalno – oświatowych i rekreacyjno – sportowych.

3/ Świadectwo ukończenia szkoły- podstawowej , trzyletnie szkoły branżowej I stopnia lub formy kursowej, umożliwiającej podjęcie dalszej edukacji np. w szkole wyższego stopnia.

4/ Doświadczenie zawodowe - uczestnik OHP po zakończeniu nauki może wykazać się dwu- lub trzyletnim stażem pracy.

5/ Zdobywanie i rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych.

HP 1-5 w Środzie Śląskiej

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Najnowsze artykuły

Najnowsze komentarze

Obywatel Radoslaw posiada usprawnienia do poruszenia sie pojazdami w ruchu lądowym Wiekow...
Wstyd i hańba to burmistrz, który nie wie czy trawę w parku kosić.
hej ciekawy, twój wpis nadaje się jako fake news do organów ścigania za pomówienie, hanba i wstyd...
Burmistrz Ruciński ma chyba zdolność reaktywacji, gratuluję sukcesu gminie, radnych i burmistrzowi...

Lokalne ogłoszenia drobne

28.05.2020 11:45 wrote:

Sprzedam działkę budowlaną nr 138/6 położoną w Szczepanowie przy ul.Lipnickiej 16. o powierzchni 2500 m2. Działka nie jest uzbrojona. Cena …

25.05.2020 12:32 wrote:

Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie w bloku na parterze w centrum Środy Śląskiej, umeblowane, z balkonem. Kontakt tel. 601-393-425…

22.05.2020 08:55 wrote:

mieszkanie własnościowe, pokój słoneczny, umeblowany, w mieszkaniu wszystkie media, kuchnia, łazienka, balkon.  tel. 790 618 688…

14.05.2020 06:33 wrote:

Wykonam usługi spawalnicze (płoty, bramy, schody ,konstrukcje stalowe, zabudowy, stoły itp.) Jestem mobilny więc prace mogę wykonać w ter…