Wydrukuj tę stronę
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody zakończona

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody zakończona

26.02. 2019

Gmina Kostomłoty zakończyła prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wilków Średzki”.

Roboty budowlane wykonywane były w okresie od 02.03.2018 r. do 16.11.2018 r. Odbiór końcowy odbył się w dniu 14 grudnia.

W ramach inwestycji wykonano nowy kontenerowy budynek stacji uzdatniania wody, zbiornik wody czystej, zbiornik ścieków sanitarnych, odstojnik popłuczyn, agregat prądotwórczy, ujęcia wody podziemnej wraz z pompami głębinowymi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, kable elektryczne i sterownicze oraz zagospodarowanie terenu stacji. Wykonawcą zadania była firma Hydro-Marko z Jarocina.

W przebudowanej stacji pobór wody podziemnej odbywa się z dwóch studni wierconych, eksploatowanych z łączną wydajnością ok. 50m³/h dla pokrycia zapotrzebowania na wodę w miejscowościach: Świdnica Polska, Wilków Średzki, Wnorów, Czechy, Sobkowice, Sikorzyce, Chmielów, Lisowice i Samsonowice. Z nowo wykonanego systemu zaopatrzenia w wodę korzystają obecnie 1222 osoby zamieszkujące gminę.

Stacja posiada, także zwiększoną średnią wydajność do 666 m³/d. W efekcie realizacji zadania poprawiła się jakość wody pitnej w miejscowościach obsługiwanych przez SUW. Wykonane badania wody uzdatnionej pod względem parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych dowodzą, że woda odpowiada wymaganiom sanitarnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Projekt przyczynił się do poprawy jakości wody i zmniejszenia negatywnego wpływu wody na zdrowie ludzi.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.242.526,00 zł. Na realizację zadania WFOŚiGW przyznał pożyczkę w wysokości 2.636.200,00 zł., oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2.75% w skali roku. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Funduszu, zaciągnięta pożyczka może być częściowo umorzona, przy czym umorzona kwota musi zostać przeznaczona na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Gmina Kostomłoty

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu