Wydrukuj tę stronę
Rozpoczął się strajk nauczycieli. Jak wygląda sytuacja w naszych placówkach?

Rozpoczął się strajk nauczycieli. Jak wygląda sytuacja w naszych placówkach?

08.04. 2019

Wczoraj podczas „rozmów ostatniej szansy”, niestety nie doszło do porozumienia. Znaczna część szkół w naszym powiecie dziś nie prowadzi zajęć.

Strajk nauczycieli jest bezterminowy, a o sytuacji w kolejnych dniach na bieżąco będą rodziców informować dyrektorzy placówek. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje, które przedstawił rząd. Zaakceptowanie zostały jedynie przez „Solidarność”.

Gmina Środa Śląska i powiat

Jak poinformowano nas w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej do ogólnopolskiego strajku nauczycieli przyłączyły się również - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej oraz Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej. - W tych szkołach odbywają się zajęcia dla klas maturalnych oraz według planu uczniowie biorą również udział w praktykach zawodowych - mówi pracownik wydziału. Udział w proteście zgłosił również Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy w Środzie Śląskiej oraz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Środzie Śl.

Według zgłoszeń przedstawiających się na "strajkowej" mapie, udział zgłosiły Szkoły Podstawowe: w Środzie Śląskiej, Ciechowie, Szczepanowie, Rakoszycach oraz Przedszkole Publiczne nr 1 i Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej.

Informacja Burmistrza Środy Śląskiej o sytuacji strajkowej w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Środa Śląska

Po przeprowadzonym referendum w naszej gminie, udział w strajku zadeklarowała zdecydowana większość pracowników szkół i przedszkoli. O fakcie tym informowaliśmy na bieżąco zainteresowane strony.

W związku z zaistniałą sytuacją, Burmistrz Środy Śląskiej (jako organ prowadzący) deklaruje, że we wszystkich placówkach publicznych zapewnione zostaną zajęcia opiekuńcze (sportowo – rekreacyjno – kulturalne). Ponadto, wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców, poczynając od dnia 8 kwietnia zmianie ulegną godziny funkcjonowania świetlic wiejskich. Na czas trwania protestu będą one otwarte w godzinach 8.00 – 13.00. Świetlice wiejskie będą funkcjonować w większości miejscowości z wyjątkiem Bukówka, Jastrzębiec, Kryniczna, Kobylnik, Przedmościa, Słupa, Szczepanowa i Świętego.

Szczegółowe informacje uzyskać można u dyrektorów placówek oświatowych oraz u dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej (tel. 71 39 60 740).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Liczymy na współpracę i zrozumienie u wszystkich państwa. Jednocześnie ze względu na trudną sytuację kadrową prosimy, w miarę możliwości , o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.

 Gmina Malczyce

Na terenie Gminy Malczyce do ogólnopolskiego strajku nauczycieli przyłączyła się Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska oraz przedszkole, jednak w czasie strajku, jak informuje dyrektor szkoły Marzena Łaziuk - Nie jestem  w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych i porządkowych. Zatem tylko w wyjątkowych sytuacjach uczniom zostanie zorganizowana opieka. Zapotrzebowanie należało zgłosić do wychowawcy klasy. Dyżur sprawowany będzie w palcówce na ul. Szkolnej w godz. od 8.00 do 14.00. Uczniowie zdający egzamin gimnazjalny przychodzą do szkoły zgodnie z planem i przystępują do egzaminu. W dniach egzaminu dyżur opiekuńczy będzie prowadzony także w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim zgłoszeniu.

W Malczycach, bez zakłóceń, funkcjonuje Klub Dziecięcy Szczęśliwe Misie.                                                                                                              

Gmina Miękinia

Na terenie Gminy Miękinia udział w strajku zgłosiły Szkoły Podstawowe w Miękini, Lutyni i Pisarzowicach oraz przedszkole, które na czas trwania strajku wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Miękini, zapewniło zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach od 7:00 do 15:00. Na obecną chwilę udział w zajęciach bierze: z Miękini 28 przedszkolaków, z Lutyni 32 przedszkolaków oraz Pisarzowic 27 przedszkolaków. Na boiskach sportowych ORLIK w Miękini, Lutyni oraz Wilkszynie odbywają się również zajęcia sportowe dla starszych dzieci - poinformowała nas dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w UG Miękinia, Ewelina Mazurkiewicz.

Gmina Kostomłoty

Na terenie Gminy Kostomłoty w strajku udział biorą: Szkoła Podstawowa w Kostomłotach, Karczycach oraz Mieczkowie wraz z oddziałami przedszkolnymi. Jak informuje dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół Jolanta Klimkiewicz: - Tu została zapewniona opieka dla dzieci, jednak do szkół nie dotarł żaden z uczniów.

Gmina Udanin

Na terenie Gminy Udanin do ogólnopolskiego strajku nauczycieli przyłączyła się Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole w Udaninie. - W tych placówkach zapewnione zostały zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w godzinach od 6:30 do 16:00 dla przedszkolaków oraz od 8:00 do 15:00 dla uczniów szkoły podstawowej  - wyjaśnia dyrektor placówki Bożena Basa. Udział w strajku bierze również Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym, która w tych dniach zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów w godzinach zajęć lekcyjnych.

Strajk. Co z egzaminami?

Jak zapewniał na niedawnym spotkaniu w Domu Kultury w Środzie Śląskiej Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk: - Jestem przekonany, że egzaminy się odbędą. Tą nieśmiałą nadzieję można pokładać w dzisiejszych, jutrzejszych może pojutrzejszych rozmowach. Po drugie myślę, że Ci, którzy deklarują, dochodzą swoich racji finansowych uważając za skromne, kiedy dojdzie do terminu egzaminów, tak jak zadeklarowali, postanowią pojawić się na egzaminie gimnazjalnym / ósmoklasisty. Kolejnym zabezpieczeniem są na razie projekty, które zostały zaproponowane przez Ministra Edukacji Narodowej. Pozwalają one sięgnąć po inne osoby, czyli zastąpić nauczycieli. Dyrektorzy będą mieli możliwość zaczerpnąć pomocy od osób spoza szkół, a kto to będzie? M.in. nauczyciele z innych szkół, emeryci, pracownicy kuratorium, pracownicy innych instytucji takich jak biblioteki, ośrodki doskonalenia i jak będzie trzeba to zbudujemy korpus ludzi dobrej woli – poinformował Dolnośląski Kurator Oświaty.

(kb) / fot. zdj. ilustracyjne