środa 19.02.2020

Imieniny: Arnolda Jozefa Konrada

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Rzeczowa odpowiedź na krytykę i hejt dot. Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Rzeczowa odpowiedź na krytykę i hejt dot. Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

31.07. 2019
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Kilka tygodni temu tj. 5 lipca, w jednej z gazet lokalnych ukazał się artykuł dot. m.in. krytyki gminnego projektu budowy Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej.

Średzki Inkubator Przedsiębiorczości, to jeden z projektów inwestycyjnych stworzonych w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, ze wsparciem środków Unii Europejskiej. Jego celem jest nie tylko rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Gminie Środa Śląska, ale także stworzenie sprzyjających warunków do inicjowania takiej działalności. W żaden sposób nie można jednak porównać budowy inkubatora przedsiębiorczości z innymi inwestycjami gminnymi, takimi jak budowa dróg, chodników, oświetlenia, czy świetlic wiejskich, gdyż odróżniają je zarówno stopień skomplikowania, jak i efekty. Poniżej kilka kluczowych kwestii, o których warto wiedzieć oceniając projekt Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

  1. Analizując wywody autorów krytycznego tekstu o powodach, przez które w ich ocenie Średzki Inkubator Przedsiębiorczości jeszcze nie powstał, należy uznać, że nie wzięto pod uwagę obiektywnych i niezależnych od Gminy okoliczności związanych z przygotowaniem i realizacją tak złożonego projektu. Budowa wysoce skomplikowanego obiektu jakim jest Inkubator Przedsiębiorczości, który ma służyć prowadzeniu innowacyjnej działalności, musi zostać oparta na ekonomicznie uzasadnionych przesłankach. Aby projekt tego typu, mógł otrzymać dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wnioskodawca musi wykazać się złożoną analizą gospodarczą, finansową, ekonomiczną, analizą opcji i konkurencji, strategią funkcjonowania inkubatora i wieloma innym, precyzyjnymi danymi, służącymi ocenie opłacalności inwestycji. Oceny opłacalności, spójności, ekonomicznych i gospodarczych efektów realizacji przedsięwzięcia dokonują niezależni eksperci powoływani przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, która jest odpowiedzialna za dofinansowanie unijne takich zamierzeń.

Co zatem autorzy tekstu mieli na myśli, pisząc, bez żadnych konkretów, o rzekomych błędach urzędniczych i niegospodarności? Średzki Inkubator Przedsiębiorczości jako jeden z trzech projektów na Dolnym Śląsku w konkursie horyzontalnym otrzymał dofinansowanie w kwocie 6,5 mln zł z Unii Europejskiej. Oznacza, to, że projekt przeszedł szczegółową ocenę ekspercką i uznany został za projekt spełniający wszystkie wysokie wymagania. Nie może być tu zatem mowy o błędach w założeniach dotyczących projektu UE, w tym nie ma mowy o błędach urzędniczych.

  1. W przypadku procesu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej Inkubatora Przedsiębiorczości również nie można mówić o błędach urzędniczych. Proces wyboru wykonawcy w trybie priorytetowym przeszedł szczegółowe kontrole niezależnych instytucji, które nie stwierdziły żadnych uchybień.

Wobec powyższego nie można mówić o niegospodarności, w szczególności rozumianej jako nadużycie udzielonych urzędnikom zajmujących się przedmiotowym projektem uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nich obowiązkach.

Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości faktycznie, nie została jeszcze rozpoczęta. Rozpatrując powody takiego stanu rzeczy należy jednak dokonać rzetelnej oceny sytuacji, a nie formułować czytelnikom bez weryfikacji, jak anonimowi autorzy publikacji i hejterzy,  niesprawdzonych informacji i pozbawionych obiektywizmu zarzutów. Fakty przemawiają same za siebie. Mimo skrajnie przedłużonego i mocno opóźnionego procesu projektowego - z winy firmy projektowej spod Opola, gdzie biuro projektowe przez 1,5 roku, mimo kilkunastu ponagleń i wezwań, nie przedstawiło projektu wykonawczego nieobarczonego wadami. Wady i uchybienia  w posiadanej przez Gminę dokumentacji projektowej uniemożliwiały zlecenie i wykonanie inwestycji w sposób rzetelny.

Ponadto kosztorys inwestorski przedstawiony przez projektanta spod Opola w II kw. 2019 na kwotę prawie 20 mln. zł bardzo znacząco tj. o ponad 10 mln. zł. wykracza ponad pierwotnie szacowane w 2016 r koszty realizacji inwestycji na pierwotnym poziomie 9,5 mln zl. W związku z powyższym, mając na względzie spoczywający na każdym Burmistrzu obowiązek dbania o finanse Gminy, nie można podjąć się realizacji projektu za 20 mln. zł, kiedy przed zaprojektowaniem na bazie koncepcji wg projektantów z Warszawy miało to kosztować 9,5 mln. zł. A zakładany w 2017 roku wkład własny w budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w kwocie ok. 3 mln zł  lepiej przeznaczyć na inwestycje w gminne placówki oświatowe czy pomoc dla Powiatu w odkupie budynku dawnego szpitala powiatowego od syndyka. Tak na to trzeba spojrzeć. racjonalnie

  1. Trzeba tez dodać, że poniesionych do tej pory przez Gminę kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych w kwocie 40 tys. zł dot. Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności nie można uznać za zmarnowane. Gmina nie poniosła kosztów związanych z dokumentacją techniczną, gdyż na dzień publikacji, firma projektowa nie przedłożyła jeszcze faktury. W momencie jej otrzymania Gmina naliczy max. kary umowy na ok. 30 tys. zł. Istniejące dokumenty, jako własność Gminy, w każdej chwili będą służyć do przygotowania kolejnej aplikacji i ubieganiu się o inne dofinansowanie, aby osiągnąć zaplanowany cel wcześniej czy później.

      

Honorata Krawczyk                                                                            Adam Ruciński
Kierownik Wydziału                                                                     Burmistrz Środy Śląskiej
Rozwoju Przedsiębiorczości
i Współpracy z NGO w UM

 

 
Komentarzy (10)

This comment was minimized by the moderator on the site

Droga redakcjo proszę przybliżcie temat Pani wiceburmistrz. Nie zdążyłem jej zobaczyć, nie mówiąc już ze poznać, a już nieobecna. Chciałbym wiedzieć co się dzieje i czy mamy się martwić.

This comment was minimized by the moderator on the site

Kolejna nietrafiona "inwestycja" pana burmistrza. A kasa co miesiąc zapewne zasila konto tej pani ?

This comment was minimized by the moderator on the site

"Nie można podjąć się realizacji projektu za 20 mln. zł, kiedy przed zaprojektowaniem na bazie koncepcji wg projektantów z Warszawy miało to kosztować 9,5 mln. zł. Brakuje 10,5 mln zł. A zakładany w 2017 roku wkład własny w budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w kwocie ok. 3 mln zł lepiej przeznaczyć na inwestycje w gminne placówki oświatowe czy pomoc dla Powiatu w odkupie budynku dawnego szpitala powiatowego od syndyka. Tak na to trzeba...

"Nie można podjąć się realizacji projektu za 20 mln. zł, kiedy przed zaprojektowaniem na bazie koncepcji wg projektantów z Warszawy miało to kosztować 9,5 mln. zł. Brakuje 10,5 mln zł. A zakładany w 2017 roku wkład własny w budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w kwocie ok. 3 mln zł lepiej przeznaczyć na inwestycje w gminne placówki oświatowe czy pomoc dla Powiatu w odkupie budynku dawnego szpitala powiatowego od syndyka. Tak na to trzeba spojrzeć."

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Panie burmistrzu co jest takiego skomplikowanego w tym projekcie. Jeden garaż ze stołówką i to pana przerosło? Proszę nie obrażać inteligencji mieszkańców i nie opowiadać bzdur. Inkubator pokazał mizerię i niekompetencję tej władzy. Szkoda tylko że Pan Ruciński bawi się w rządzenie za nasze podatki. Kończ Pan, wstydu oszczędź.

This comment was minimized by the moderator on the site

Myślę, że Inkubator przedsiębiorczości stopniem skomplikowania jest na podobnym poziomie co Basen. Poprzedni Burmistrz Bogusław Krasucki na budowę basenu pozyskał 6 mln z UE i 2,5 mln zł z Ministerstwa sportu. Basen stoi i służy mieszkańcom a Inkubator to czysta ściema 6,5 mln zł nie wykorzystanej dotacji to wg Burmistrza wina firmy projektującej i skomplikowania projektu. Po co więc pisał wniosek i pozyskał pieniądze? Skoro teraz mówi,...

Myślę, że Inkubator przedsiębiorczości stopniem skomplikowania jest na podobnym poziomie co Basen. Poprzedni Burmistrz Bogusław Krasucki na budowę basenu pozyskał 6 mln z UE i 2,5 mln zł z Ministerstwa sportu. Basen stoi i służy mieszkańcom a Inkubator to czysta ściema 6,5 mln zł nie wykorzystanej dotacji to wg Burmistrza wina firmy projektującej i skomplikowania projektu. Po co więc pisał wniosek i pozyskał pieniądze? Skoro teraz mówi, że to był zbyt skomplikowany projekt?

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Czyli teks był pisany na zamówienie Basenu, wydało się.

This comment was minimized by the moderator on the site

Burmistrz z panią Kierownik już sami nie wiedzą co piszą oto fakty
1. gmina pozyskała na inkubator przedsiębiorczości 6,5 mln zł i w związku z tym poniosła koszty przygotowania dokumentacji
2. gmina z powodu opieszałości firmy projektowej nie zrealizowała projektu i oddała 6,5 mln zł do UE
3. gmina poniosła koszty rozbiórki pozostałych na działce budynków
4. gmina zapłaci firmie projektowej ponad 70 tys zł za to, że nie wykonała w...

Burmistrz z panią Kierownik już sami nie wiedzą co piszą oto fakty
1. gmina pozyskała na inkubator przedsiębiorczości 6,5 mln zł i w związku z tym poniosła koszty przygotowania dokumentacji
2. gmina z powodu opieszałości firmy projektowej nie zrealizowała projektu i oddała 6,5 mln zł do UE
3. gmina poniosła koszty rozbiórki pozostałych na działce budynków
4. gmina zapłaci firmie projektowej ponad 70 tys zł za to, że nie wykonała w terminie projektu
5. kolejne nabory w RPO będą około 2025 roku więc dokumentacja będzie już nie aktualna i nieprzydatna

Faktem jest również to, że burmistrz wiecznie szuka wymówki i nie potrafi przyznać się do ewidentnych błędów i porażek a taką niewątpliwie jest oddanie 6,5 mln do UE!!!

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Zrób coś dla swojego miasta, zostań zastępca burmistrza albo wystartuj przy okazji jako kandydat. Bo jak na razie to kompetencje masz ale do anonimowej krytyki. Powodzenia! Daj namiary, zastanowię się nad swoim głosem

This comment was minimized by the moderator on the site

A ja tak z innej beczki. Ktoś usunął ławeczkę przy banku santander przy ul. Wrocławskiej, ale śruby mocujące w chodniku pozostawił. Wystają powyżej chodnika około 5- 10 cm i stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Panie Burmistrzu proszę zainteresować tym faktem swoje służby.

This comment was minimized by the moderator on the site

Anonimy to jak fake newsy, ja im nie wierzę!

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Serwis

panele 5kw

taxi stas

komnet internet

allago reklama kino Obszar roboczy 1

nadania i odbiory 18

handlo trans

stihl

58543632 295375021394617 475021145259638784 n

 

hydrotech do gazety nowa reklama

drewno kominkowe

zuk baner

0001