Wydrukuj tę stronę
Sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (na żywo)

Sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (na żywo)

Cz, 27.08.2020 13:54

W sali widowiskowej Centrum Kultury Alternatywnej  w Środzie Śląskiej rozpoczęła się XXII sesja Rady Powiatu.W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców, pracowników starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych sesja odbywa się bez udziału publiczności.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. „15 min. dla wyborców”.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie:

-  zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020-2027,

- zmiany uchwały nr XVIII/127/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

- wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”,

- zmiany uchwały nr XLIX/219/2018 z dnia 27.09.2018 r., zmienionej uchwałą nr II/16/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej,

-  uchylenia Uchwały nr XVII/119/2020 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym w Środzie Śląskiej dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim, dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego,

- wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej z gminą Kostomłoty kolejnej umowy użyczenia nieruchomości znajdujących się w Piersnie

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.