Wydrukuj tę stronę
Aleksander Czerwieniak - Zasłużony dla Gminy Środa Śląska

Aleksander Czerwieniak - Zasłużony dla Gminy Środa Śląska

Cz, 27.08.2020 18:37

10 marca bieżącego roku burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie tytułu Zasłużony dla Gminy Środa Śląska dla pana Aleksandra Czerwieniaka.Aleksander Czerwieniak urodził w 1960 roku w Środzie Śląskiej, gdzie mieszka do dziś. Tu się kształcił  oraz podejmował działalność zawodową pracując m.in. w spółdzielni inwalidów przez okres prawie 40 lat, aż do zamknięcia tego zakładu, pomimo wielu przeciwności losu, licznych problemów zdrowotnych, z którymi musiał zmagać się od wczesnego dzieciństwa. Pan Aleksander powszechnie znany jest z wieloletniej, społecznej działalności na rzecz ruchu Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie gminy Środa Śląska. W 1999 r. wstąpił w szeregi klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka życia” przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Środzie Śląskiej. Pomimo przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiły mu czynne oddawanie krwi, nie zniechęcił się, wręcz przeciwnie dało mu to jeszcze większą motywację do aktywnego podejmowania działań na rzecz klubu oraz krwiodawców z naszego regionu, a także wspierania osób potrzebujących i korzystających z pomocy PCK w Środzie Śląskiej. 

W lutym 2020 r. mieniło 20 lat odkąd pełni funkcję wiceprezesa w klubie średzkich krwiodawców. Przez ten czas zjednał sobie życzliwość, uznanie i zaufanie nie tylko samych krwiodawców i działaczy, ale także prywatnych osób, instytucji oraz lokalnych władz samorządowych. Jego działalność jest przykładem wzorowej współpracy środowisk samorządowych z miejscowymi organizacjami.

Pan Aleksander jako społecznik i organizator przyczynił się do przygotowania i realizacji licznych przedsięwzięć na rzecz społeczności gminy Środa Śląska, m.in. organizacji spotkań lokalnych działaczy i krwiodawców, corocznych uroczystych akademii Honorowych Dawców Krwi, pozyskania nowych krwiodawców, członków klubu i sponsorów, pomocy i organizacji comiesięcznych poborów krwi w naszym mieście, aktywnej współpracy z lokalnym samorządem, kierownictwem PCK oraz Regionalnym Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, a także współredagowaniem gazetki klubowej,  zbiórką darów oferowanych na rzecz dzieci z ośrodka szkolno – wychowawczego, domu dziecka, żłobków, przedszkoli, organizacją licznych wycieczek…

Za swoją społeczną działalność na rzecz lokalnej społeczności był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Otrzymał m.in. srebrną odznakę za działalność na rzecz PCK II stopnia oraz odznakę 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wiele dyplomów i podziękowań.

Uchwałę o przyznaniu tytułu Zasłużony dla Gminy Środa Śląska dla pana Aleksandra Czerwieniaka Rada Miejska w Środzie Śląskiej podjęła 2 kwietnia br., natomiast uroczyste wręczenie medalu przez burmistrza Adama Rucińskiego i przewodniczącego RM Jerzego Krycińskiego, miało miejsce na sesji RM, która odbyła się 26 sierpnia br.

(kb) / fot. mw

cz 1