Wydrukuj tę stronę
Apel do mieszkańców miasta i gminy Środa Śląska – będą surowe kary!

Apel do mieszkańców miasta i gminy Środa Śląska – będą surowe kary!

18.06. 2019

W związku z notorycznym powstawaniem dzikich wysypisk odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi terminami, w szczególności: Plac Solny, ul. Daszyńskiego, ul. Kilińskiego, informujemy, iż przewidziane na dzień 29 czerwca odbiory się nie odbędą. W/w tereny zostały wysprzątane w ramach akcji tzw. wystawek wielkogabarytowych w dniu 14 czerwca br.

Straż Miejska i Policja zostały powiadomione o zaistniałej katastrofie. Oba organy będą egzekwować surowe kary. Są obowiązujące przepisy, prawo i dobre obyczaje. I jest jeden warunek konieczny – stosowanie tych praw i dobrych zwyczajów oraz brak społecznego przyzwolenia, zgody na ich łamanie.

Osoby, które dopuszczają się wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych zostaną ukarani mandatem w maksymalnej wysokości przewidzianej za powyższe wykroczenie  tj. 500,00 zł oraz zobowiązani do uprzątnięcia terenu i okazania faktury za wywóz śmieci.

Chcemy, aby o naszym mieście mówiono „czyste miasto”, a o gminie  „czysta gmina”, aby wokół panował ład i porządek. Jednakże bez wspólnych działań, bez zaangażowania z Państwa strony nie osiągniemy oczekiwanych rezultatów. To My, mieszkańcy miasta i gminy Środa Śląska powinniśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za środowisko, bo to My je tworzymy. Wszyscy jesteśmy właścicielami i gospodarzami przestrzeni publicznej naszej Gminy. Nawet największe starania ze strony pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w gminie nie dadzą rezultatów, jeśli My sami nie zadbamy o nasz wspólny dom. Dlatego też, namawiamy Państwa do dbałości o mienie publiczne i braku obojętności na przejawy zaśmiecania otoczenia oraz akty wandalizmu.

Dla przypomnienia publikujemy harmonogram wywozów odpadów oraz przypominamy, iż zwracamy szczególną uwagę  na przestrzeganie wyznaczonych terminów:

Teren miasta Środa Śląska: 29 VI, 31 VIII, 26 X, 14 XII
Tereny wiejskie z zabudowaniami wielorodzinnymi (Ciechów – ul. Średzka, ul. Spacerowa, ul. Osiedlowa; Rakoszyce – ul. Średzka, ul. Górna; Szczepanów – ul. Osiedlowa): 29 VI, 31 VIII, 26 X, 14 XII
Pozostałe tereny wiejskie: 29 VI, 28 IX, 14 XII

Odbiór odpadów odbywa się w sobotę. Odpady wielkogabarytowe przed posesję należy wystawić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym ich wywóz. Dodatkowo – warto wykonać telefon do firmy FB Serwis Sp. z o.o. realizującej odbiór odpadów z terenu Gminy Środa Śląska (nr tel. 71 317 20 67) i wskazać lokalizację wystawionych przez Państwa odpadów.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

apel smieci

Udostępnij ten artykuł: