Wydrukuj tę stronę
Intensywny czas pracy w projekcie

Intensywny czas pracy w projekcie

Śr, 02.09.2020 15:58

Czas wakacji nie oznaczał odpoczynku i przerwy w realizacji projektu „Środa Śląska – wysokiej jakości edukacja nie tylko w środy”.Przypominamy, że w 4 szkołach podstawowych Gminy Środa Śląska od marca 2019 roku realizowany jest projekt edukacyjny, który wsparciem obejmuje prawie 1000 uczniów i 80 nauczycieli. Również w czasie okresu związanego z COVID 19 i nieobecnością uczniów w szkołach działania projektowe były realizowane w formie zajęć zdalnych z zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających. W tym czasie zakupiono liczne pomoce naukowe doposażając pracownie przyrodnicze i matematyczne w szkołach m.in. w profesjonalne mikroskopy, komplety do przeprowadzenia doświadczeń, programy multimedialne i wiele innego sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć w ciekawszej formie.

W miniony poniedziałek wizytowana była część placówek oświatowych pod kątem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Była to jednocześnie okazja do zaprezentowania sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Dotychczas zakupiono 10 tablic interaktywnych i 10 projektów, 13 komputerów stacjonarnych oraz 2 zestawy głośników do tablic interaktywnych. Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Szczepanowie i Rakoszycach zamontowano magiczny dywan, który jest interaktywnym urządzeniem projekcyjnym spełniającym jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego, stanowiący pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Jak podkreślają koordynatorzy szkolni oraz nauczyciele jest to narzędzie uatrakcyjniające zajęcia. Wartość inwestycji w ramach projektu związanej z zakupem sprzętu informatycznego oraz doposażenia sali matematycznych i przyrodniczych przekroczył 150 tys. zł.

ed3f4151 4cfd 40ac 9424 10f202958a7a 1024x142

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 
Oś  Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

(prg)