piątek 27.05.2022

Imieniny: Augustyna JulianaLVI sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie: protokołu nr LI/21 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 30 grudnia 2021 roku, protokołu nr LII/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 11 stycznia 2022, roku, protokołu nr LIII/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 26 stycznia 2022, roku, protokołu nr LIV/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 23 lutego 2022 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 30 marca 2022 roku

1. Projekt uchwały nr 32/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

2. Projekt uchwały nr 33/2022 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Środa Śląska na lata 2022 – 2025.

3. Projekt uchwały nr 34/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.

4. Projekt uchwały nr 35/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

5. Projekt uchwały nr 36/2022 – w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn.

6. Projekt uchwały nr 37/2022 – w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

7. Projekt uchwały nr 38/2022 – w sprawie utworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć.

8. Projekt uchwały nr 39/2022 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Media

  • dsr powiedział(a) Więcej
    Autor ma rację! Sami śmiecą a później narzekają że syf w mieście - taka średzka rzeczywistość niestety... godzinę temu.
  • Putin powiedział(a) Więcej
    Znowu znikają komentarze. Władza czuwa. 6 godzin temu.
  • Banan powiedział(a) Więcej
    Owocowe Środy. 8 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …